Ataskaita 2011-2012

Všį Vilniaus privačios gimnazijos filialas „Šiuolaikinių inovacijų diegimo ir kompetencijų ugdymo centras“ vykdo kvalifikacijos tobulinimosi seminarus, skirtus pedagogams, mokyklos administracijai, darželių ir ugdymo įstaigų darbuotojams.

Šiais 2011-2012 mokslo metais vyko seminarai, skirti įvairių dalykų mokytojams.

Seminarai skirti mokyklų ir ugdymo institucijų vadovams:

 • „Vadovavimo meistriškumas“
 • Tęstinis seminaras „Vadovavimo meistriškumas, II dalis“

Seminarai matematikos mokytojams:

 • “Logikos įvado pasirenkamasis modulis vidurinėje mokykloje”

Seminarai istorijos ir lietuvių kalbos mokytojams:

 • “Prezidentas A. Smetona istorijos ir literatūros kontekste”

Seminarai skirti gamtos mokslų mokytojams/dėstytojams:

 • “Nanotechnologijos ir jų panaudojimas”

Seminarai skirti geografijos mokytojams:

 • "Šiuolaikiniai geografijos mokymosi metodai ir pamokos organizavimas, naudojant XI-XII kl. geografijos vadovėlių komplektą "Gaublys"

Seminarai skirti pedagogams:

 • “Ugdymo proceso tobulinimas atsižvelgiant į išorės vertinimo kriterijus”
 • “Kūrybiškumas. Ar galima jo išmokti?”
 • “Vilnos vėlimas”

Seminarai skirti tėvams:

 • “Kaip ugdyti vaiko savivertę”
 • “Vaikų pyktis. Kaip jį valdyti?”
 • “Vaikas darželyje. Ką svarbu žinoti tėvams?”
 • “Į sprendimus orientuotas bendravimas su vaikais”

Seminarai skirti pradinių klasių mokytojams, darželio auklėtojoms, pavaduotojoms, atsakingoms už pradinį ugdymą:

 • “Konfliktų valdymas”
 • “Diferencijavimas ir individualizavimas pamokoje”
 • “Inovatyvių ugdymo metodų taikymas ugdant komunikavimo kompetenciją pradinėje pakopoje”

Kartą per mėnesį centras vykdo apvalaus stalo diskusijas, kurių metu bendraujama su pedagogais iš skirtingų mokyklų. Diskusijų metu išsiaiškinamos svarbiausios problemos , su kuriomis susiduria šiuolaikinis pedagogas, ieškoma būdų jas spręsti, numatomos aktualiausios kvalifikacinių seminarų temos.

2012-2013 mokslo metai rugsėjo-gruodžio mėnesiais numatomi seminarai:

 • “Ugdymo proceso tobulinimas atsižvelgiant į išorės vertinimo kriterijus” (Seminaras skirtas mokykloms, kuriose bus atliekamas auditas.
 • Psichologiniai seminarai visų dalykų mokytojams (apie konfliktų valdymą darbe ir k. t.)
 • Seminarai tėvams.
 • Seminarų ciklas vadovams.
 • Tiksliniai seminarai mokytojams.

Jeigu Jūs turite pageidavimų dėl seminarų, maloniai išklausysime ir atsižvelgsime į Jūsų pageidavimus.

Registracija į visus seminarus vykdoma seminarų puslapyje, el. paštu seminarai[eta]gimnazija.lt ir tel. 8 698 54804