Priėmimas

NAUJIENA!

Tarptautinis bakalaureatas

EKSTERNO PROGRAMA

PABAIK 11 IR 12 KLASES PER VIENERIUS METUS!

1 . UŽSIREGISTRAVIMAS SUSITIKIMUI NURODYTAIS KONTAKTAIS    

ARBA UŽPILDANT FORMĄ

SUSITIKIMUI DĖL PRIĖMIMO Į:

DARŽELIO GRUPES

1-4 KLASES

5-8 KLASES

9- 12 KLASES

TARPTAUTINĮ BAKALAUREATĄ

2.  POKALBIS SU GIMNAZIJOS ADMINISTRACIJA
 
Į SUSITIKIMĄ KVIESIME IR TĖVELIUS, IR VAIKĄ. BENDRAUSIME APIE UGDYMĄ, POPAMOKINĘ VEIKLĄ, APŽIŪRĖSIME GIMNAZIJĄ, IŠKLAUSYSIME JŪSŲ LŪKESČIUS GIMNAZIJOS ATŽVILGIU

3. ŽINIŲ PATIKRINIMAS

STOJANT Į GIMNAZIJĄ, ATLIEKAMI ŽINIŲ PATIKRINIMO, GEBĖJIMO TESTAI:

 • Į PRIEŠMOKYKLINĘ GRUPĘ ( LOGOPEDO IR PSICHOLOGO KONSULTACIJA (GEBĖJIMŲ TESTAS)
 • Į 2,3,4,6,7,8 KLASES – ŽINIŲ  PATIKRINIMO LIETUVIŲ K., ANGLŲ K., MATEMATIKOS, GEBĖJIMŲ (PSICHOLOGO) TESTAI

4.   STOJAMIEJI TESTAI

STOJANT Į PROGIMNAZINĘ 5 KLASĘ IR GIMNAZINĘ 9 KLASĘ (IG) VYKDOMI STOJAMIEJI TESTAI:

 • LIETUVIŲ KALBA
 • ANGLŲ KALBA
 • MATEMATIKA

TAIP PAT ATLIEKAMAS GEBĖJIMŲ TESTAS (PSICHOLOGO)

5. SUTARTIES PASIRAŠYMAS

SUTARTIES PASIRAŠYMUI REIKALINGI ŠIE DOKUMENTAI:

 1. PRAŠYMAS
 2. VAIKO GIMIMO LIUDIJIMO ARBA KITO TAPATYBĘ PATVIRTINANČIO DOKUMENTO KOPIJA
 3. NUOTRAUKOS DOKUMENTAMS (2 FOTO NUOTRAUKOS)
 4. SVEIKATOS PAŽYMĖJIMAS
 5. PRADINĮ IŠSILAVINIMĄ LIUDIJANČIO DOKUMENTO (STOJANT Į 5 KLASĘ)
 6. MOKYMOSI PASIEKIMŲ PAŽYMĖJIMO (STOJANT Į 6,7,8,IIG, IIIG, IVG KLASĘ)
 7. PAGRINDINIO UGDYMO PAŽYMĖJIMO  (STOJANT Į IG KLASĘ)