Priėmimas

Bendra informacija

Į darželio (2,5 m. - 5 m.) ir priešmokyklinę (6 m.) grupes kviečiame registruotis iš anksto el. paštu: jolita@gimnazija.lt arba telefonu 8 698 54812 – direktoriaus pavaduotoja ugdymui Jolita Knystautienė.

Į 1 - 4 klases- detalesnė informacija ir registracija el. paštu jolita@gimnazija.lt, tel. 8 698 54812 - direktoriaus pavaduotoja ugdymui Jolita Knystautienė.

Į 5 - 8 klases ir Ig – IVg (9 - 12) klases - detalesnė informacija ir registracija el. paštu rasa.kavoliuniene@gimnazija.lt,

tel. 8 698 54816 - direktoriaus pavaduotoja ugdymui Rasa Kavoliūnienė.

Informacija apie I (9) gimnazinę klasę:

Stojamieji testai į Ig (9) klasę organizuojami 2019 m. gegužės 31d. (penktadienį) 13.00 val.

Registracija  į stojamuosius testus vyksta iki gegužės 29 d. Reikia pateikti prašymą dėl stojamųjų egzaminų laikymo ir pažymą apie I pusmečio (1,2 trimestro) pažymius el. paštu rasa.kavoliuniene@gimnazija.lt 

Detalesnė informacija apie priėmimą el. paštu: rasa.kavoliuniene@gimnazija.lt, tel. 8 698 54816 - direktoriaus pavaduotoja ugdymui Rasa Kavoliūnienė.

Bendra priėmimo tvarka į VšĮ „Vilniaus privati gimnazija“

Klasė/grupėŽinių patikrinimas, testaiSpecialistų konsultacijaReikalingi dokumentai
Į priešmokyklinę grupę  - Psichologas (gebėjimų testas), logopedas  1.Prašymas
2.Vaiko gimimo liudijimo kopija
3.Dvi nuotraukos dokumentams
4.Sveikatos pažymėjimas (forma Nr. 027-1/a)
5.Sveikatos raidos istorija
(jei kalendoriniais metais vaikui nėra/nebus 6 metų, reikalingas brandumo mokyklai įvertinimas) 
Į 1 klasę  - Psichologas (gebėjimų testas), logopedas  1.Prašymas
2.Vaiko gimimo liudijimo kopija
3.Dvi nuotraukos dokumentams
4.Sveikatos pažymėjimas (forma Nr. 027-1/a)
5.Sveikatos raidos istorija
(jei kalendoriniais metais vaikui nėra/nebus 7 metų, reikalingas brandumo mokyklai įvertinimas) 
Į 2, 3, 4 klases Žinių patikrinimo lietuvių k., anglų k. ir matematikos testai Psichologas (gebėjimų testas) 1.Prašymas
2.Vaiko gimimo liudijimo kopija arba kita vaiko tapatybę patvirtinančio dokumento kopija
3.Dvi nuotraukos dokumentams
4.Sveikatos pažymėjimas (forma Nr. 027-1/a)

Į progimnazinę 5 klasę  Stojamasis testas: lietuvių k., anglų k. ir matematikos  Psichologas (gebėjimų testas)  1.Prašymas
2.Vaiko gimimo liudijimo kopija arba kito vaiko tapatybę patvirtinančio dokumento kopija
3.Dvi nuotraukos dokumentams
4.Sveikatos pažymėjimas (forma Nr. 027-1/a)
5. Pradinį išsilavinimą liudijantis dokumentas 
Į 6, 7, 8 klases Žinių patikrinimo lietuvių k., anglų k. ir matematikos testai  Psichologas (gebėjimų testas)  1.Prašymas
2.Vaiko tapatybę patvirtinančio dokumento kopija
3.Dvi nuotraukos dokumentams
4.Sveikatos pažymėjimas (forma Nr. 027-1/a)
5.Mokymosi pasiekimų pažymėjimas 
Į gimnazinę I klasę  Stojamasis testas: lietuvių k., anglų k. ir matematikos  Psichologas (gebėjimų testas)  1.Prašymas
2.Vaiko tapatybę patvirtinančio dokumento kopija
3.Dvi nuotraukos dokumentams
4.Sveikatos pažymėjimas (forma Nr. 027-1/a)
5. Pagrindinio ugdymo I dalies pažymėjimas 
Į gimnazinę II klasę  Žinių patikrinimo lietuvių k., anglų k. ir matematikos testai  Psichologas (gebėjimų testas)  1.Prašymas
2.Vaiko tapatybę patvirtinančio dokumento kopija
3.Dvi nuotraukos dokumentams
4.Sveikatos pažymėjimas (forma Nr. 027-1/a)
5.Mokymosi pasiekimų pažymėjimas 
Į gimnazinę III klasę  Žinių patikrinimo lietuvių k., anglų k. ir matematikos testai  Psichologas (gebėjimų testas)  1.Prašymas
2.Vaiko tapatybę patvirtinančio dokumento kopija
3.Dvi nuotraukos dokumentams
4.Sveikatos pažymėjimas (forma Nr. 027-1/a)
5. Pagrindinį išsilavinimą liudijantis dokumentas.
6. Pažyma dėl pagrindinio ugdymo programos 10-osios klasės mokinių užsienio kalbų pasiekimų lygio.
Į gimnazinę IV klasę  Žinių patikrinimo lietuvių k., anglų k. ir matematikos testai  Psichologas (gebėjimų testas)  1.Prašymas
2.Vaiko tapatybę patvirtinančio dokumento kopija
3.Dvi nuotraukos dokumentams
4.Sveikatos pažymėjimas (forma Nr. 027-1/a)
5.Mokymosi pasiekimų pažymėjimas su dalykų kursų ir išklausytų valandų įrašu.