Reikėjo ko nors griebtis, kad dukra nugalėtų mokyklos fobiją, kuri buvo atsiradusi valstybinėje mokykloje. Nors buvo viena geriausių mokinių klasėje, mergaitė labai kentėjo dėl to, kad nebūdavo atsižvelgiama į jos asmenybės ypatumus. Pradėjus lankyti privačią mokyklą, baimė iškart dingo, nes ten – sielos komfortas. Individualus mokytojų požiūris į asmenybę, dėstytojų orientacija į universitetinį išsilavinimą – tai dideli pranašumai.

Mano manymu, valstybinė mokykla išleidžia mokinius, neprisitaikiusius prie gyvenimo, nes orientuojasi tik į tai, kad vaikas išlaikytų egzaminus, o jiems mokykloje reikia išmokti ir verslumo, kibumo, atsparumo, kovingumo. Pradėjus lankyti privačią mokyklą duktė atsiskleidė kaip asmenybė, pradėjo dainuoti, ko anksčiau niekada nedarė, vesti renginius. Mokiniai ten tampa socialiai atviri – jie aktyviai gyvena, juda, bendrauja su studentais. Kaina? Kažin ar ji yra didelė. Nemėginau skaičiuoti, bet viena korepetitoriaus valanda kainuoja apie dvidešimt litų, o čia gauni tai už bendrą mokestį.

Jūratė Zabielaitė, teisininkė