Meninio skaitymo konkursas „Lietuva mano delne…“

Tiktai mūsų meilei – tu didžiulė.

Mūsų delnuose – tu nesudeginama.

Mūsų ilgesy – brangiausia pasaka.

Mūsų akyse tu – saulės kraštas…

Janina Degutytė

Kovo 15 dieną gimnazijoje vyko 1-4 kl.  Meninio skaitymo konkursas „ Lietuva mano delne...“

II - asis  etapas, kurio tikslas -  ugdyti mokinių kūrybiškumą, puoselėti meninio žodžio suvokimą.

Renginį  pradėjo 1 kl. mokiniai,  kurie deklamavo  nuostabius eilėraščius apie Lietuvą bei pademonstravo jos  vaizdus.

Nuskambėjus K. Mašanausko dainai „Kokia nuostabi, Lietuva esi“  vienuolika dalyvių  žengė į sceną, mėgino suvirpinti komisijos širdis bei susirinkusius meninio žodžio mylėtojus.

Visą popietę gimnazijos aktų salėje sklandė poezijos dvasia. Poetinio žodžio mylėtojai deklamavo D. Jovaišienės „Čia mano Lietuva“, V. Palčinskaitės „Buvo boba Vilniuj“, I. Urbonavičienės – Bumblauskienės „Močiutė sakė“, A. Jonyno „Žibuoklės“ ir kt., o  3kl. mokinė Ema Peteraitytė padeklamavo  savo kūrybos eilėraštuką „Lietuva“.

Kol komisija tarėsi ir sumavo vertinimo rezultatus, salėje skambėjo dainos: „Brangiausios spalvos“, „Vienas žodis“, „Ačiū Tėvynė“ ir kt. Dainos išblaškė skaitovų įtampą ir pripildė geros nuotaikos.

Komisijai paskelbus rezultatus, paaiškėjo, kad pirmoji vieta atiteko 1kl. mokinei Elzei Sofijai Katilauskaitei (mok. A.Aleksandravičiūtė). Antroji vieta buvo skirta 2kl. mokiniui Arnui Jagelai (mok. I.Zaturskytė), o trečioji vieta - 3kl. mokinei Nidai Mertinaitei (mok. V.Maminskaitė).

Likusiems  dalyviams buvo įteikti padėkos raštai bei dovanėlės. Sveikiname nugalėtojus!

 

                                                                                     Parengta mokytojos Aidos Aleksandravičiūtės