JAU STARTAVO VGTU KLASĖ

VPG gimnazistai nuo lapkričio 20 dienos pradėjo darbingą VGTU klasės veiklą. I-II g. mokiniai pradėjo turiningą veiklą ekskursija po Transporto inžinerijos ir logistikos laboratoriją, kur stebėjo automobilio galios matavimo bandymus bei dalyvavo paskaitoje ,,Transporto inžinerija: nuo vairuotojo psichologijos iki autonominio transporto“

III-IV g. klasių mokiniai klausėsi specialiai jiems skirtos matematinio modeliavimo katedros dėstytojo Eugenijus Palioko paskaitos apie funkcijas, jų taikymą šiuolaikiniame gyvenime bei mokslą ir meną.

Mokiniai liko sužavėti ir nustebinti, net paliko savo atsiliepimus:

,,Moderniškas dėstymas, įtraukiant moksleivius...“

,,Sužinojau apie gražiąją matematikos pusę...,“

,,Supratau, jog matematika tikrai neatsiejama nuo meno...“

,,Smagu, kad turime galimybę išmėginkite ateities profesijas jau dabar!“

Vilniaus privačios gimnazijos VGTU koordinatorė Beata P.

Šiandien, lapkričio 21 d., I-IV g klasių mokiniai dalyvavo VGTU vykdomuose edukaciniuose renginiuose. Visi mokiniai dalyvavo teoriniame-praktiniame informacinių technologijų užsiėmime "Geometrinio kontūro modeliavimas. Brėžinio paruošimas". Po šio užsiėmimo penki III-IV g klasių mokiniai, kurie mokosi chemiją aukštesniuoju lygiu, VGTU chemijos laboratorijoje atliko praktinį darbą "Vandens kietumo nustatymas".Šie užsiėmimai praplės mokinių žinias, pagilins praktinius gebėjimus, padės geriau pasirengti ir valstybiniams egzaminams.

Lapkričio 22 d. Ig.-IIg. klasių gimnazistai ir vėl lankėsi VGTU. Šį kartą dalyvavome  dviejuose skirtinguose užsiėmimuose: chemijos laboratorinių darbų technikos ir aplinkosauginėje paskaitoje.

Chemijos laboratorijoje gimnazistai atlikinėjo metalo hidroksido kiekio nustatymą titrimetriniu būdu. Naudojantis profesionalia VGTU chemijos laboratorijos įranga buvo maišomi tirpalai, tikrinamos gautos reakcijos ir atliekami skaičiavimai.

Aplinkosauginėje paskaitoje – „Buitinių nuotekų valymas“ VGTU dėstytoja doc. dr. Aušra Mažeikienė vaizdžiai papasakojo apie buitinių nuotekų valymą. Išgirdome kokį poveikį gamtai turi nevalomos buitinės nuotekos, kokie jų valymo būdai, etapai ir reikalavimai valymo kokybei.