IKIMOKYKLINĖS PAKOPOS PROJEKTAS „MANO LIETUVA“

Siekdami ugdyti patriotiškumą nuo mažų dienų įgyvendiname  projektą „Mano Lietuva“. Projekto metu atsižvelgiant į amžiaus tarpsnius,  supažindiname vaikus su Lietuvos ir Vilniaus istorija, kultūra, papročiais, gamta...

Paminėjome Laisvės gynėjų dieną.

Vasario mėnesį kalbėjome apie Lietuvos simbolius, mokėmės giedoti Tautišką giesmę. Projekte dalyvauja gimnazijos pedagogai. Įdomią pamokėlę pravedė gimnazijos istorijos mokytojas G. Kaselis apie Vilniaus miesto įkūrimą.