3 klasė (2018-2019)

Mokslo metų pradžia - smagi bendra vaikų ir tėvų šventinė veikla 

Vasara netruko prabėgti ir visi vėl susitikome klasėje. Po šventiško susitikimo kieme su visais Gimnazijos mokiniais, mokytojais ir tėvais, trečiokų klasėje vyko bendra vaikų ir tėvų pamoka naujiems mokslo metams pradėti.

Visi pakilia nuotaika susirinko klasėje, kur, po trumpo mokytojų pasveikinimo ir prisistatymo, vaikų ir tėvų laukė pirmoji šių mokslo metų užduotis. Vaikai turėjo prisiminti ir ant specialių akinių parašyti savo smagiausią ar įsimintiniausią vasaros atostogų nuotykį, o tėvai – nupiešti savo vaiko portretą bei surašyti jame pačias geriausias ir mieliausias savo vaiko savybes. Taip pat, portretai buvo „papuošti“ ir nuoširdžiais tėvų palinkėjimais vaikams.

Darbas klasėje vyko smagiai, susikaupus ir puikiai bendradarbiaujant.

Pamokai besibaigiant, mokiniai gavo dovanų improvizuotas „pašto dėžutes“, kuriose dovanų buvo įdėtos draugystės juostelės. Vieni vaikai jas dėvės kaip apyrankes, kiti naudos kaip skirtuką skaitomai knygai. Vėliau šios dėžutės klasėje visus mokslo metus bus naudojamos kaip komunikacijos priemonė tarp mokytojos ir mokinių.

Vaikų portretai su vasaros atostogų įspūdžiais dar ilgai džiugino mus klasėje – tai buvo puiki proga daugiau apie save sužinoti, kitiems papasakoti ir pasidžiaugti bendru šeimyniniu projektu.

Šių mokslo metų pirmoji klasės išvyka vyko rugsėjo 19 d.

Lietuvos liaudies buities muziejuje dalyvavome edukacinėje pamokoje „Duonos kepimas“. Mokiniai sužinojo apie senovinius duonos kepimo papročius, tam darbui skirtus namų apyvokos daiktus, kaip juos naudojo ir kam. Iš, jau paruoštos ruginei duonai kepti, tešlos, kiekvienas edukacinės pamokos dalyvis (mokiniai, mokytojos ir lydinti mama), formavo nedidelius duonos kepalėlius pažymėdami juos savo sugalvotu simboliu. Kol, į krosnį pašauta duona kepė, vaikai kieme žaidė lietuvių liaudies judriuosius žaidimus. Vėliau, kartu su edukatore, dainavo lietuvių liaudies dainas pritariant kanklėms.  Iškeptas duoneles ragavome su sviestu ir medumi, užgerdami žolelių arbata.

Po edukacijos, kiekvienas mokinys gavo užduočių lapus, kuriuose buvo Rumšiškių muziejaus žemėlapis, Miestelio planas. Reikėjo sužymėti maršrutus, kuriais ėjome, fotografuojant fiksuoti skirtingų regionų pastatus, puošybos elementus; miestelyje sužymėti esamus ir naujai pastatytus pastatus – eksponatus.  Visą, užduočių lapuose užfiksuotą informaciją ir nuotraukas, vėliau naudojome matematikos ir lietuvių kalbos pamokose bei projektuose apie Lietuvos etnografinius regionus. 

ilgalaikis projektas 

Trečiokai šiais mokslo metais, be to, kad labai rimtai "kremta" trečios klasės  mokslus, dalyvauja ir ilgalaikiame projekte. Kartą per mėnesį mokiniai vyksta į Tarptautinio vaikų Universiteto „Alfa“ paskaitų sesijas, kurios vyksta Kazimiero Simonavičiaus Universitete.  Mūsų laukia dar daug įdomių paskaitų, susitikimų su dėstytojais ir  Universiteto studentais! 

Gera jaustis mažaisiais studentais. Džiaugiamės turėdami šią galimybę!

žibintų vakaras 

Jau tradiciškai, lapkričio mėnesio pabaigoje, prieš prasidedant Adventui, klasėje surengėme Žibintų vakarą.

Žibintų vakarui buvo ruošiamasi iš anksto – namuose vaikai, kartu su savo tėvais turėjo sukurti ir pagaminti žibintus. Juos į klasę mokiniai nešė visą savaitę prieš vakarą, kad klasėje galėtų pasidžiaugti vieni kitų kūriniais. Žibintų vakaro programa buvo dviejų dalių: pirmoji –susikaupimo, poezijos; antroji – vaikų ir tėvų bendra veikla „šešėlių gaudymas“, t.y. šeimos galvos siluetų (šešėlių) portretų piešimas. Vakaras, tikimės, nuteikė visus susikaupimui ir ramiam nuostabių švenčių laukimui.    

Klasėje vykusio „Žibintų vakaro“ užduotis klasės bendruomenės šeimoms buvo, kartu su vaiku sukurti ir pagaminti adventinį žibintą. Vakaro metu klasėje pasidžiaugus žibintais, buvo nuspręsta savo džiaugsmu ir teigiamomis emocijomis pasidalinti su visos gimnazijos bendruomene. Adventinių žibintų paroda vyko visą savaitę. 

Visą gruodžio mėnesį mūsų klasėje vyko rytiniai - adventiniai visos klasės susibūrimai skaitomos knygos klausymui. Šįmet skaitėme Linos Krukauskienės knygą “Jorė ir Šiaušiukų karalija”.

Kiekvieną rytą skaityti knygos ateidavo kurio nors mokinuko ar mokinukės mama ar tėtis mums paskaityti. Buvo be galo miela matyti, besidžiaugiančius ateinančiais svečiais ir viešniomis, atidžiai besiklausančius skaitomos knygos herojų nuotykių, vaikus...

Yra sunku žodžiais aprašyti tų rytinių adventinių skaitinių emocijas ir jausmus - reikia tame dayvauti! Kaip padėką už mums skirtą savo laiką, kiekvienas, skaitęs/skaičiusi, gavo dovanų pieštukinę/saldaininę/ar kokiom smulkmenėlėm susidėti indelį.  Jau laukiame kitų mokslo metų adventinių skaitinių!

Gruodžio pradžioje trečiokams teko Išbandyti savo jėgas kuriant kūrinio inscenizaciją. Pas mus į svečius atkeliavo aktorė - edukatorė iš Šeimos teatro studijos. 

Užsiėmimo metu vaikai atliko keletą pasirengiamųjų pratimų, žaidimų, susipažino su inscenizuojamo kūrinio tekstu (S. Neries „Senelės pasaka“), kiekvienas vaikas turėjo galimybę pasirinkti jam patinkantį vaidmenį.Vėliau, kartu su edukatore, pasiruošė sceną, dekoracijas, drabužius ar idmenų atributus. Vyko repeticija ir vėliau kūrinio inscenizacija.

Mokiniai buvo labai įsitraukę, atsiskleidė vaikų gebėjimas įsijausti, įsiklausyti ir improvizuoti. 

Vėliau, improvizuoti bandėme ir savarankiškai, lietuvių kalbos ir dailės pamokoje, kai skaitėme ir kūrėme kaukes bei kostiumo elementus Hanso Kristiano Anderseno pasakai "Nauji karaliaus drabužiai". 

Dailės pamokų paįvairinimui ir savo akiračio praplėtimui, gruodžio vidury, nuvykus į Radvilų rūmų muziejų, dalyvavome edukacinėje pamokoje „Aš - kūrėjas“. Užsiėmimo metu mokiniai tyrinėjo tapytojo paveikslą „Senojo ir Naujojo Testamento alegorija“. Sudėtingą daugiafigūrę kompoziciją, Šventojo Rašto scenomis pasakojančią žmonijos istoriją. Vėliau vaikai K. Van Harlemo paveiksle turėjo surasti „paslėptus“ simbolius arba jų reikšmes. Kūrybinėse dirbtuvėse susipažindinome su grafika – dailės šaka, pasižyminčia ne tik technikų įvairove, bet ir įdomiu kūrybiniu procesu.Pasitelkę kontūrinę liniją, piešėme angelus, juos iškirpę išbandėme originalų spausdinimo būdą - gaminome atvirukus.