I – II g klasės (2017-2018)

I G klasė

II g klasė

Koordinatorė - dailės vyr. mokytoja Asta Stravinskytė

klase
rug 1

Saulėtoji rugsėjo pirmoji žydi ir džiugina kardeliais, rožių žiedais ir spalvotais balionais. Šypsenomis pasitinka mokytojai, bendraklasiai.

Vėl pamokos ir pertraukos...Užduotys vadovėlių puslapiuose ir nerimo minutės prieš kontrolinį...

Kaip suspėti išmokti visas užduotas temas iš istorijos ir geografijos...Dykumos ir vandenynai...Imperijos klesti ir žlunga...Stebuklingi miestai, kalnai ir ugnikalniai...Dar neperskaitytos knygos.

Sveikinu visus su nauja pradžia!

Rugsėjo 29 dieną lankėmės nakvynės namuose. Susitikome su namų pavaduotoja, susipažinome su socialine pagalba benamiams, su įstatymų baze. Klausėme apie gyvenimo sąlygas, įsidarbinimo galimybes, išgirdome ir sėkmės istorijų. Apžiūrėjome patalpas bei nunešėme higienos priemonių bei saldumynų.

nakvyn nam

Spalio 12 – 15 dienomis vykome į Vokietijos miestą Drezdeną. Gėrėjomės vaizdingais Elbės uolynais, primenančiais milžiniškas skulptūras ir vadinamais Saksonijos Šveicarija. Vėliau vaikščiojome Saksonijos sostinėje Drezdene, praėjome Briulio terasą, vadinamą Europos balkonu iš kurios atsiveria Elbės panorama, Kurfiurstų sieną, Semper operą. Kitą dieną lankėmės Vroclavo vandens pažinimo parke “Hydropolis”.

teatras

Spalio 24 dieną vykome į nacionalinį dramos teatrą žiūrėti spektaklio pagal Juozo Grušo pjesę „Meilė, džiazas ir velnias“.Spektaklis apie norą būti mylimu. Buvo draugystė trijų kietų vyrukų, jie nieko nebijojo, gąsdino kitus, ieškojo nuotykių ir kažkur skubėjo. Kol nepasirodė Beatričė, nauja mergina, verčianti gerbti dorą ir nekaltybę. Herojai priėjo ribą kurią peržengęs žmogus jau nieko nebesupranta ir gali padaryti baisų nusikaltimą.

Spektaklis lyg nusikaltimo priešistorė, analizuojanti ir provokuojanti ieškoti atsakingų už apleistus, bet smalsius, mažai meilės patyrusius, bet aistringus vaikus, kurie veržiasi į gyvenimą taip, kaip supranta. Jie nori gyventi kitaip. Jiems sunku išreikšti jausmus, o dar sunkiau juos suvaldyti, todėl visada reikia būti budriems, kad jie nepaklystų gyvenimo vingiuose ir nenugarmėtų į bedugnę.

Mokinių Tarybos organizuojama išsipildymo akcija - "Pyragų diena", kurios metu kiekviena klasė kviečiama atsinešti bent po vieną pyragą ar kepinį. Už paaukotus pinigėlius, kiekvienas gauna pyragėlį. Surinktos lėšos skiriamos "Išsipildymo akcijai 2017", kuri vyksta visoje Lietuvoje.

pyragu diena

Lapkričio 10 dieną lankėmės Vilniaus technikos ir energetikos muziejuje, kur klausėmės paskaitos „Iliuzijos – mokslas, mistika ar apgaulė?“. Jos metu sužinojome, kas yra iliuzijos, kaip jos susidaro, kas yra miražas, pareidolija ir dirbtinės perspektyvos. Susipažinome su judančiais paveikslėliais,  3D anaglifais ir interaktyvių eksponatų pagalba atradome stulbinančių optinių apgaulių.

Taip pat susipažinome su interaktyvios technikos mokslo ekspozicija, kuriose turėjome galimybę pasisverti mėnulyje, sukurti elektros grandinę ir išbandyti dar daug smagių eksponatų, o kartu prisiminti fizikinius dėsnius ir jų taikymo kasdienybėje pavyzdžius.

paskaita

Lapkričio 13 dieną II G klasės mokiniai dalyvavo aplinkosauginiame švietimo projekte „Žiedinė ekonomika ir beatliekė visuomenė gimnazistams“ pagal Vilniaus miesto savivaldybės vykdomą programą „Aplinkos ir kraštovaizdžio apsauga“. Vyko susitikimas su VU ir VGTU lektorėmis, kurios pristatė beatliekės visuomenės koncepciją, paaiškino aplinkosauginius ženklinimus, gaminių ir atliekų ženklinimą atliekų tvarkymo tikslais. Dirbdami grupėse, mokiniai ieškojo aplinkosaugos problemų sprendimo būdų.

Lapkričio 20 – 22 dienomis pradėjome darbingą VGTU klasės veiklą. Lankėmės Gedimino Technikos Universiteto Transporto inžinerijos ir logistikos laboratorijoje, kur stebėjome automobilio galios matavimo bandymus bei dalyvavome paskaitoje ,,Transporto inžinerija: nuo vairuotojo psichologijos iki autonominio transporto“. Kitą dieną lankėmės informacinių technologijų kabinete – atlikome geometrinio kontūro modeliavimą, ruošėme brėžinius. Klausėme paskaitos „Ekologija ir darni gyvenamoji aplinka“ bei susipažinome su chemijos laboratorinių darbų atlikimo technika.

Lapkričio 24 dieną I – II G kl. mokiniai vyko į Litexpo parodą „Mokykla 2017“. Dalyvavo renginiuose, kurie vyko atradimų laboratorijose. II G kl. mokiniai atliko elektroforezės reiškinio bandymus, dalyvavo kosminės spinduliuotės nustatyme ir įsitikino, kad ji egzistuoja. I G kl. mokiniai dalyvavo „Kopūstų chemijoje“, kur dirbo su indikatoriais, atliko plaučių ir širdies tyrimą. Visi kartu dalyvavo Muilo laboratorijoje, kur pasigamino sau spalvoto muilo gabalėlius.

Gruodžio 6 dieną vykome į rusų poeto A. Puškino muziejų, kuriame klausėmės gidės pasakojimo apie poeto gyvenimą ir kūrybą. Taip pat dalyvavome dailės pamokoje apie hieraldiką, kurioje sužinojome, kaip kuriami valstybių, miestų bei šeimų herbai, kokie naudojami simboliai, ir ką jie reiškia, kokios herbuose naudojamų spalvų reikšmės. Kiekvienas sukūrėme ir nupiešėme  savo šeimos herbą.

Gruodžio 15 d. gimnazijoje lankėsi atsovai iš VGTU. Renginys buvo skirtas supažindinti gimnazistus su VGTU studijų programomis.

Stojančiųjų priėmimo ir informavimo centro atstovas - Jurijus Tretjakovas išsamiai pristatė būsimas studijas, aplinkos inžinerijos krypčių studijų programas: architektūrą, geodeziją, pastatų energetiką, kelių ir geležinkelių, miestų inžineriją, bioinžineriją, bei kitas. Dėstytojas objektyviai apibūdino studentišką veiklą, ateities galimybes baigus universitetą, bei asmeniškai  konsultavo gimnazistus.

Vadybos katedros lektorė Liudmila Lobanova sudomino gimnazistus paskaita - diskusija apie šiuolaikinių ir naujų profesijų pasirinkimą ir karjerą. Papasakojo, kokią veiklą pasirinkti, kad tapti savo srities profesionalu.

Toks gimnazistų ir universiteto darbuotojų bendravimas padeda jaunimui lengviau ir objektyviau apsispręsti renkantis studijas. Džiaugiamės, kad galime pabendrauti su fakultetų atstovais, studentais, laiku apsispręsti, dėl studijų programų pasirinkimo ir sužinoti svarbiausias naujienas apie stojimo sąlygas ir  tvarką.

Integruota Katalikų tikybos ir fizikos pamoka apie Šv. Kalėdų papročius, pasiruošimą šventėms, puošybą, eglutes, adventą 

Gruodžio 21 dieną dalyvavome Mokinių Tarybos organizuotoje gimnazistų Kalėdinėje šventėje. Jos metu dainavome, šokome, kūrėme eilėraščius, grojome, rašėme vienas kitam laiškus ir palinkėjimus, bandėme rasti raktą iš pabėgimo kambario, kepėme ir dekoravome kalėdinius sausainius, varžėmės protų mūšyje, kartu su teatro vadove vaidinome, keitėmės dovanėlėmis klasėje ir linkėjome vienas kitam gražių švenčių.

Gruodžio 22 dieną vykome į Mileikius žaisti dažasvydžio. Tai yra greitas ir aktyvus žaidimas, kuriame pasiskirstę į dvi komandos varžėmės tarpusavyje, kas eliminuos daugiau priešininkų, pažymint juos specialiais dažų kamuoliukais, kurie iššaunami iš dažasvydžio šautuvo.

Žaidimas vyko lauke, aikštelėje su dirbtinėmis kliūtimis ir barikadomis. Žaisdami naudojome įvairias strategijas – kaip eliminuoti savo priešininkus, užgrobti vėliavą ir ginti tam tikrus objektus. Grįžome pilni įspūdžių.

ATVIRA INTEGRUOTA FIZIKOS - BIOLOGIJOS PAMOKA

Sausio 19 dieną I g klasės mokiniams vyko atvira integruota fizikos ir biologijos pamoka „Širdis ir vidaus degimo variklis“. Pamokos metu gimnazistai, naudodamiesi kompiuteriniais demonstraciniais objektais ir schemomis, išsiaiškino ir palygino širdies ir variklio sandarą bei jų veikimo principus. Mokiniai geriau suvokė, kodėl būtina saugoti žmogaus variklį-širdį ir mašinos širdį-variklį.

Sausio 29 – vasario 2 dienos – VGTU savaitė. Atlikome fizikos laboratorinius darbus: Dielektriko šilumos laidumo koeficiento nustatymas, šilumos kietojo kūno ilgėjimo koeficiento nustatymas, šiluminio spinduliavimo tyrimas ir temperatūros matavimas optiniu pirometru. Taip pat klausėmės paskaitų:

1. Buitinių nuotekų valymas (buitinių nuotekų užterštumas, kaip įvertinami teršalai, kokie yra nuotekų valymo būdai, biologinis nuotekų valymas, reikalavimai išvalytų nuotekų kokybei).

2. Vektorinės grafikos kūrimas naudojant atviro kodo programas (Gimp ir Inkscape).

Atlikome informacinių technologijų laboratorinį darbą „Paprastas pastato 3D modelis“.

Vasario 9 dieną Ig klasės mokinys Danielius Simaitis dalyvavo Lietuvos mokinių dailės olimpiadoje,  skirtoje Lietuvos 100-mečiui paminėti.  Olimpiados tema - "Lietuvos sėkmės istorijos šimtmetis: praeitis,  dabartis,  idėja Lietuvai".

Potemė olimpiados metu: "Emigrantai grįžta į Lietuvą".

2018-02-10_20.46.55

Visiems linkime stebuklų pilnos Šv. Valentino dienos !!!

Švenčiame Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo šimtmetį !

Kovo 8 dieną lankėmės Vilniaus Universiteto chemijos fakultete, kur atlikome chemijos laboratorinius darbus. Gaminome geltonų dažų pigmentą.

Kovo 16 dieną lankėmės Vilniaus Gedimino technikos universitete, kur atlikome biologijos ir fizikos laboratorinius darbus.

Vasario 9 dieną padėjome III G klasės mokiniams organizuoti dvyliktokų Šimtadienio šventę.

Vilniaus Gedimino technikos universiteto pažymėjimų įteikimas II G klasės mokiniams.

Birželio 13 – 14 dienomis su gimnazistais plaukėme siaurute ir vingiuota Grūdos upe – Merkio intaku Varėnos rajone. Truputį pavargome, neplanuotai sušlapome, kažką upėje pametėme, tačiau plaukimas buvo linksmas ir įdomus. Vakare visi atvykome į Rodukos sodybą, kur draugiškai kepėme šašlyką ir vaišinomės, žaidėme tinklinį, badmintoną bei ilgai kalbėjomės prie laužo. Grįžome pilni gerų įspūdžių. Gražios vasaros visiems!

baidares koliazas