Gimnazija

Gimnazinė pakopa

Karjeros planavimas

Profesinio orientavimo specialistai kartu su mokyklos psichologais nuolat tiria mokinių poreikius, analizuoja galimybes bei pasiūlo tinkamiausias profesijas. Nuolat sekame stojimo į aukštąsias mokyklas sąlygas, todėl visada pirmieji galime patarti bei atsakyti į iškilusius klausimus. Konsultuoja Lietuvos ir užsienio aukšųjų mokyklų atstovai.

Verslumo ugdymas - Praktika

Gimnazijoje yra sustiprintas ekonomikos mokymas. Mokiniai nuolat dalyvauja mokyklos organizuojamuose projektuose bei vasaros stovyklose, sudaromos galimybės atlikti praktiką stambiose Lietuvos įmonėse.

Darbas mažose grupėse

Sudaromos mažos darbo grupės, todėl ypatingą dėmesį galime skirti gabiems mokiniams. Mūsų tikslas - pastebėti kiekvieno vaiko stipriąją pusę ir padėti jam siekti užsibrėžto tikslo.

Dalykų krūvio paskirstymas

Siūlome daug dalykų modulių bei pasirenkamųjų dalykų, atsižvelgdami į mokinio mokymosi planus ir padedame susidaryti optimalų mokymosi planą.

Moderni aplinka

Gimnazinės klasės yra naujai pastatytame, moderniai įrengtame korpuse. Specialistai veda pamokas ir užsiėmimus naudodamiesi šiuolaikine technika. Veikia nuolat papildoma, moksleiviams lengvai prieinama biblioteka.

Aktyvi popamokinė veikla

Naujai pastatytas ir nuo 2010 metų rugsėjo veiksiantis modernus sporto ir konferencijų centras su naujausiais sporto įrenginiais, modernia krepšinio sale, daugybe sporto-meno-verslo šakų laukia Jūsų!


Vidurinio ugdymo programa VšĮ Vilniaus privati gimnazija įgyvendinama vadovaujantis Vidurinio ugdymo programos aprašu, patvirtintu Lietuvos respublikos švietimo ir mokslo ministro 2006 m. birželio 30 d. įsakymu Nr.ISAK-1387 ir bendraisiais ugdymo planais, patvirtintais 2009 m. gegužės 15 d. Nr. ISAK-1027.

vpg-211


vpg-198


vpg-212


PRIĖMIMAS

Dėl informacijos apie priėmimą į Ig - IVg klases kviečiame kreiptis el.paštu rasa.kavoliuniene@gimnazija.lt arba telefonu 8 698 54816 į direktoriaus pavaduotoją Rasą Kavoliūnienę.


Klasės

ARCHYVAS