Smalsučiai

GRUPĖ „SMALSUČIAI‌“


4 metų vaikai
„Smalsučių“ grupės programa skirta 4 metų vaikų meninių, pažintinių, komunikacinių ir  socialinių kompetencijų ugdymui. 

Šio amžiaus vaikai įvaldo smulkiosios motorikos įgūdžius, mokosi atskirti skirtumus tarp savęs ir kitų, seka ir pradeda suvokdami įvykdyti dviejų-trijų dalių nurodymus, pradeda formuotis įgūdžiai darbui mažose grupelėse. Šiame amžiaus tarpsnyje intensyviai lavėja vaizduotė, kurią sugeba puikiai pritaikyti žaidimuose. 4 metų vaikams greitai keičiasi nuotaikos, todėl yra svarbus tinkamas emocijų lavinimas, kad vaikai suprastų savo kylančias emocijas ir nemanipuliuotų jomis su kitais asmenimis. Vaikai siekia savarankiškumo, tačiau kažkam nepasisekus lengvai įniršta. Todėl su šio amžiaus vaikučiais yra pradedama kalbėti apie nesėkmės baimę ir kaip išvengti jos atsiradimo. Tuo pačiu vaikai siekia suaugusiųjų pritarimo ir pagyrimo.

Vaiko poreikis turėti geras socialines, edukacines vystymosi sąlygas yra vienas pagrindinių ir su vaiko amžiumi nesikeičiančių interesų. „Smalsučių“ grupės ugdymo veikla orientuota į pagrindinius vaiko poreikius: saugumą, savarankiškumą, aktyvumą, žaidimą, bendravimą, bendradarbiavimą, pažinimą, saviraišką.

Smalsučių grupėje žaidimas yra  svarbiausia ugdymo priemonė leidžianti vaikui daug kartų mėginti, atrasti, keisti, priimti sprendimus, modeliuoti  ir kūrybiškai interpretuoti.

vaikas ugdomas visapusiškai – skatinamas pažinti, atrasti, išlaisvėti ir tobulėti!

  • Suvokimą ir mąstymo formas linksmuose užsiėmimuose „Seku seku pasaką“, „Linksmieji skaičiukai”, „Sportas“ ir „Tyrinėju aplinką“ ugdo grupės auklėtojos.
  • Šokių, ritmikos mokytojosmoko šokio meno, taisyklingos laikysenos.
  • Keramikos ir dailės pedagogaslavina vaiko fantazija, gebėjimą kurti ir veikti.
  • Vaidinti, atskleisti save padeda teatro mokytoja.
  • Muzikuoja ir dainuoja vaikai su muzikos mokytoja.
  • Vaikai mokosi ir anglų kalbos kurdami, vaidindami, dainuodami, šokdami.
  • Vystyti vaikučių kalbą padeda logoterapeutė.
  • Socialinių – emocinių įgūdžių ugdymo programa „Kimochi“ padeda pažinti save, saugiai išreikšti jausmus, draugauti. Šį užsiėmimą veda psichologė
  • Šeimos gydytojanuolat rūpinasi vaikų sveikata ir mityba.

 

Dėl informacijos apie priešmokyklinę grupę prašome kreiptis į direktorės pavaduotoją Jolitą Knystautienę, mob.: 8-698-54-812