GRUPĖ „SAULUTĖ“


„Saulutės“ grupės programa skirta 2,5 - 3,5 metų vaikų meninių, pažintinių, komunikacinių ir  socialinių kompetencijų ugdymui. Vaikų ugdymas vyksta per žaidimą, bendraujant su kitais vaikais, sąveikaujant su aplinka, mokant savarankiškumo. Veiklos kampeliai aprūpinti įvairiomis ugdymo priemonėmis, kurios skatina vaiką pažinti, veikti, eksperimentuoti, tyrinėti. Atsižvelgiant į individualias vaiko ypatybes, vaiko veikla keičiama, derinant aktyvią ir pasyvią veiklą grupėje ir lauke.

1. Bendra nuotrauka


Vaiką visapusiškai ugdyti padeda ir specialistai
  • Muzikuoti ir dainuoti moko muzikos mokytoja.

2. Muzika

  • Šokių mokytoja moko šokio meno, taisyklingos laikysenos.

3. Šokiai ir ritmika


  • Keramikos pedagogas kartu su vaikais „keliauja“ po spalvų bei formų  pasaulį.

4. Keramika

  • Teikiama psichologo pagalba.
  • Medicinos darbuotojos nuolat rūpinasi vaikų sveikata ir mityba. 

5. Su daktare


„Saulutės“ grupėje švenčiamos įvairios šventės, kurios suteikia džiaugsmo, teigiamų emocijų ne tik vaikams, auklėtojoms, bet vaikų tėveliams...

GRUPĖS "SAULUTĖ" VEIKLA

Dėl informacijos apie priešmokyklinę grupę prašome kreiptis į direktorės pavaduotoją Jolitą Knystautienę, mob.: 8-698-54-812