„Saulutės“ grupės programa skirta 2,5 – 3,5 metų vaikų meninių, pažintinių, komunikacinių ir  socialinių kompetencijų ugdymui. 

Šiame amžiaus tarpsnyje vaikai mokosi išlaikyti dėmesį, susikaupti, laikytis pirmųjų susitarimų. Tam svarbi dienos rutina ir aiškios taisyklės. Taip pat pradeda formuotis priežasties pasekmės ryšiai, svarbūs tolimesniam gyvenimui. Šiame amžiuje ypatingai svarbus smulkiosios motorikos lavinimas, kuris ne tik padeda geriau sukoordinuoti kūną, bet ir stimuliuoja smegenų centrus, kurie yra atsakingi už vaikučių kalbą

Tad vaikų ugdymas vyksta per žaidimą, bendraujant su kitais vaikais, sąveikaujant su aplinka, mokant savarankiškumo. Veiklos kampeliai aprūpinti įvairiomis ugdymo priemonėmis, kurios skatina vaiką pažinti, veikti, eksperimentuoti, tyrinėti. Atsižvelgiant į individualias vaiko ypatybes, vaiko veikla keičiama, derinant aktyvią ir pasyvią veiklą grupėje ir lauke..

 

VAIKAS UGDOMAS VISAPUSIŠKAI – SKATINAMAS PAŽINTI, ATRASTI, IŠLAISVĖTI IR TOBULĖTI!

  • Suvokimą ir mąstymo formas linksmuose užsiėmimuose „Seku seku pasaką“, „Linksmieji skaičiukai”, „Sportas“ ir „Tyrinėju aplinką“ ugdo grupės auklėtojos.
  • Vaikai muzikuoja, dainuoja, mokosi ritmikos su muzikos mokytoja.
  • Vaidinti, atskleisti save padeda teatro mokytoja.
  • Šokių mokytoja atskleidžia šokio meno ypatumus, lavina taisyklingą laikyseną.
  • Dailės ir keramikos pedagogas kartu su vaikais keliauja po spalvų bei formų  pasaulį.
  • Socialinių – emocinių įgūdžių ugdymo programa „Kimochi“ padeda pažinti save, saugiai išreikšti jausmus, draugauti. Šį užsiėmimą veda psichologė.
  • Prasideda ankstyvasis anglų kalbos mokymas vaidinant, šokant, muzikuojant, kuriant.
  • Šeimos gydytoja nuolat rūpinasi vaikų sveikata ir mityba.

„Saulutės“ grupėje švenčiamos įvairios šventės, kurios puoselėja tradicijas, suteikia džiaugsmo, teigiamų emocijų ne tik vaikams, auklėtojoms, bet vaikų tėveliams.