Priešmokyklinukai 2

PRIEŠMOKYKLINĖ GRUPĖ


PRIEŠMOKYKLINĖS GRUPĖS  (6- 7 METAI)

 

Šešiamečiai žengia į visai kitą etapą ir ruošiasi pereiti į naują ugdymo struktūrą. Šio amžiaus vaikai geba 30 min dėmesingai išbūti vienoje veikloje. Ypatingą reikšmę šio amžiaus vaikams įgauna savarankiškumo ir kontrolės poreikis. Todėl atsižvelgiant į kiekvieno vaiko galimybes, svarbu skirti papildomų atsakomybių. Tačiau labai svarbu, kad mokydamasis vaikas patirtų sėkmę („aš sugebu atlikti“), kitaip formuojasi menkavertiškumo jausmas. Būtina sudaryti sąlygas kiekvienam vaikui patirti sėkmę. Šio amžiaus vaikams formuojasi vertybių, taisyklių svarbos supratimas. Įdomūs tampa galvosūkiai, iššūkį keliančios užduotys. Šešiamečiai yra mažiau priklausomi nuo tėvų, bet vis dar reikalaujantys artumo ir priežiūros. 

 

Todėl priešmokyklinio ugdymo tikslas – visapusiškai brandinti vaiką mokyklai, atsižvelgiant į kiekvieno patirtį, gebėjimus, ugdymosi poreikius ir sudaryti prielaidas sklandžiam perėjimui prie mokymosi 1- oje  klasėje,  užtikrinant darnų vaiko psichinių ir fizinių galių skleidimąsi.

Priešmokyklinis ugdymas  yra visuminis (holistinis), apimantis pagrindines penkias vaikų ugdymosi kompetencijas – socialinę, sveikatos saugojimo, komunikavimo, pažinimo, meninę.

 

Priešmokyklinėje grupėje pagrindinė veiklos forma yra žaidimas. Žaisdamas (rūšiuodamas, skaičiuodamas, lygindamas įvairių formų ir rūšių daiktus (akmenukais, kaladėlėmis, kamuoliukais ir t.t.)) vaikas mokosi kalbėti, mąstyti, tirti aplinkinį pasaulį, aiškintis žodžių reikšmes, klausti, tinkamais žodžiais reikšti savo mintis.  Įvairių užsiėmimų metu organizuojama žaidybinė, eksperimentinė, kūrybinė  ir projektinė veikla, sužadina vaikų norą mokytis, motyvaciją, skatina teigiamas emocijas.  Daug dėmesio skiriama vaiko emocinio intelekto lavinimui, sveikos ekologiškos gyvensenos principų diegimui per įvairias projektines veiklas bei išvykas.

VAIKAS UGDOMAS VISAPUSIŠKAI – SKATINAMAS PAŽINTI, ATRASTI, IŠLAISVĖTI IR TOBULĖTI!

  • Laviname vaiko asmenybę per aktyvią veiklą (šnekamoji anglų kalba, grojimas, šokis, judrieji žaidimai, sportas, vaidyba, keramika, muzika, dailė, šachmatai). Šiuos užsiėmimus veda dalyko specialistai.
  • Ugdome savimi ir savo gebėjimais pasitikintį, stiprią pažinimo motyvaciją turintį vaiką.
  • Sudarome galimybes mokytis ir bendrauti su bendraamžiais, jaustis lygiaverčiu grupės nariu.
  • Ugdymas organizuojamas grupėse ir individualiai.
  • Socialinių – emocinių įgūdžių ugdymo programa “Aš ir kiti” moko pažinti save, saugiai išreikšti jausmus, draugauti. Šį užsiėmimą veda psichologė
  • Stipriname pasitikėjimą žaisdami, kurdami, pažindami.
  • Vystyti priešmokyklinukų kalbą padeda logoterapeutė.
  • Šeimos gydytoja nuolat rūpinasi vaikų sveikata ir mityba. 


Dėl informacijos apie priešmokyklinę grupę prašome kreiptis į direktorės pavaduotoją Jolitą Knystautienę, mob.: 8-698-54-812