Gudručiai

GRUPĖ „GUDRUČIAI“

„Gudručių“ grupių programa skirta 5 metų vaikų meninių, pažintinių, komunikacinių ir  socialinių kompetencijų ugdymui. 

5 metų vaikams pilnai išsivysto gebėjimas sekti akimis informaciją ir ją suprasti. Ženklūs pokyčiai įvyksta ir su dėmesio koncentracija, kuomet vaikai geba žymiai ilgiau išlaikyti dėmesį ties vienu objektu ar veiksmu. Dažnai šio amžiaus vaikai turi įsivaizduojamą draugą, todėl svarbus suaugusiųjų palaikymas ir supratingumas. Vaikai naudoja vaizduotę istorijų kūrimui, todėl svarbu leisti fantazuoti ir nesmerkti vaiko. Tačiau tuo pačiu patiems stengtis atskirti, kur yra realybė, o kur vaikučių fantazijų pasaulis. 5 metų vaikams įsitvirtina dominuojanti ranka, jie pradeda skirti eiliškumą sekoje (pirmas – paskutinis). Tinkamai ugdomi vaikai geba skirstyti objektus pagal bendrą požymį, todėl formuojasi kognityvinė palyginimo funkcija. Šio amžiaus vaikai yra linkę bendradarbiauti ir ugdo šį įgūdį. Tuo pačiu, jiems labai svarbūs tampa jų pačių pasiekimai, todėl svarbu sudaryti sąlygas, kur vaikas galėtų realizuoti save.

Kuriame sąlygas, padedančias vaikui tenkinti prigimtinius ir pažintinius poreikius, lengviau prisitaikyti nuolat kintančioje aplinkoje, ugdyti savarankišką, savimi ir savo gebėjimais pasitikintį, aktyvų vaiką, turintį pažinimo motyvaciją.

VAIKAS UGDOMAS VISAPUSIŠKAI – SKATINAMAS PAŽINTI, ATRASTI, IŠLAISVĖTI IR TOBULĖTI!

  • Suvokimą ir mąstymo formas linksmuose užsiėmimuose „Kalbos pasaulis“,  „Skaičių šalis“, „Kūno kultūra“ ir „Gamtos karalystė“ ugdo grupės auklėtojos.
  • Valdyti kūną ir lavinti kalbą padeda teatro mokytoja.
  • Anglų kalbos penkiamečiai mokosi kurdami, vaidindami, dainuodami, šokdami.
  • Įvairūs pojūčiai yra lavinami muzikos užsiėmimuose.
  • Vaikai mokosi dirbti individualiai ir kartu su draugais keramikos užsiėmimuose bei kūrybiniuose projektuose.
  • Šokių ir ritmikos mokytoja lavina taisyklingą laikyseną ir moko valdyti kūną.
  • Socialinių – emocinių įgūdžių ugdymo programa „Kimochi“ padeda pažinti save, saugiai išreikšti jausmus, draugauti. Šį užsiėmimą veda psichologė.
  • Kūrybiškumą, žingeidumą skatina dalyvavimas gimnazijos renginiuose, projektuose, šventėse, edukaciniuose užsiėmimuose, ekskursijose, spektakliuose. 
  • Vystyti vaikučių kalbą padeda logoterapeutė .
  • Šeimos gydytoja nuolat rūpinasi vaikų sveikata ir mityba.

Dėl informacijos apie priešmokyklinę grupę prašome kreiptis į direktorės pavaduotoją Jolitą Knystautienę, mob.: 8-698-54-812