Lietuvių kalba kitaip

Pasirodo, mokytis galima ir kitaip. Ypač tas temas, kurios šiuolaikiniam mokiniui nelabai patrauklios. Kaip tik tokios yra pamokos, kuriose reikia kalbėti apie tautosaką ir liaudies dainas.

Pirmiausia, mokiniai patys turėjo ieškoti medžiagos apie liaudies dainas. Jos buvo suskirstytos į grupes, taigi keli mokiniai privalėjo pasidomėti ir surinkti medžiagą tik apie vienos teminės grupės dainas. Tačiau įdomumas slypėjo kitur: paprastai mokiniai būna nusiteikę prieš liaudišką muziką apskritai, todėl, norint juos sudominti, reikia informaciją pritraukti prie šiuolaikinių ritmų. Būtent šiuolaikiškai perdainuotų įvairių atlikėjų dainų ir teko ieškoti aštuntokams. Tai mokinius sudomino- niekas nebuvo susimąstęs, kad šiuolaikiniai atlikėjai gali remtis savo kūryboje liaudies dainomis.

Tačiau didžiausią smagumą sukėlė kūrybinė užduotis: pasirinkus vieną teminių dainų grupę, jos žodžius bei motyvus patiems sukurti dainą- žodžius, melodiją- ir tai atlikti per pamoką. Pasirodė, kad aštuntokai- tikri kūrėjai.

Mokytoja džiaugiasi pavykusia pamoka, o mokinai- atskleistais gebėjimais ir atrastais talentais. Pasirodo, ir nuobodžių temų pamokos gali būti patrauklios.