Karjeros ugdymas

Mokinių ugdymas karjerai sukuria sąlygas ugdyti karjeros kompetencijas. Kompetencijų ugdymo procesu siekiama sudaryti sąlygas mokiniams ugdytis karjeros kompetencijas, būtinas sėkmingam mokymosi krypties, profesijos ar darbinės veiklos pasirinkimui, perėjimui iš mokymosi aplinkos į darbinę aplinką, tolesnei profesinei raidai ir mokymuisi visą gyvenimą.

Karjeros ugdymas 2016-2017
Karjeros ugdymas 2015-2016
Karjeros ugdymas 2014-2015