Dvigubas diplomas

Tarptautinis bakalaureatas ar dvigubas diplomas? „Mano vaikas – jau pusiaukelėje esantis gimnazistas“ – šis suvokimas nuspalvintas pasididžiavimo savo vaiku jausmo kartu atneša ir nemažai nerimo dėl vaiko pasirinkimų ir ateities. Ką šiuo kritiniu laikotarpiu gali ir turi padaryti tėvai, kad užtikrintų vaikui galimybes vėlesniems svarbiems profesijos, visuomeninių veiklų ir kitiems gyvenimo pasirinkimams? Pirmiausiai, – įsiklausyti, išgirsti savo vaiką, jo svajones, siekius, planus, pamatyti jo stipriąsias puses ir gabumus. Tuomet kartu tartis ir ieškoti būdų, kurie padės atskleisti vaiko potencialą, įgyti pasitikėjimo, kryptingai pasirinkti tolesnį kelią. Jeigu Jūsų vaikas daug kuo domisi, greitai įsisavina žinias, turi motyvacijos mokytis, turbūt jau pagalvojote apie Tarptautinio bakalaureato – dviejų paskutinių vidurinės mokyklos metų (16-19 m. gabių mokinių) ugdymo programą ir diplomą, kuris pripažįstamas daugiau nei 2000 pasaulio universitetų? Tai tikrai gali tapti Jūsų vaiko bilietu į sėkmę. Tarptautinio bakalaureato diplomo programoje akcentuojama meno, kūrybinio mąstymo, fizinio aktyvumo, bendruomeniškumo svarba asmenybės formavimuisi. Skatinama visapusiška mokinio raida – intelektualinė, emocinė, fizinė, etinė. Vilniaus privačios gimnazijos vizija atspindi Tarptautinio bakalaureato diplomo programos tikslus, todėl ir įstojome į šią ugdymo sistemą siūlančių mokyklų šeimą. Tačiau kartu siūlome ir dar vieną alternatyvą, skirtą aukštesnių gabumų turintiems 11-12 klasių mokiniams, – Dvigubo diplomo programą. Kas yra dvigubo diplomo programa?
 • Integruota Tarptautinio bakalaureato ir Lietuvos Respublikos vidurinio ugdymo programa.
 • Galimybė mokytis, organizuojant dienotvarkę ir tvarkaraštį taip, kad mokinys be įtampos ir streso pabaigtų dvi programas tuo pačiu metu.
  Kaip tai vyksta?
 • Derinamos dvi mokymosi programos.
 • Laikomi dveji (valstybiniai brandos ir Tarptautinio bakalaureato) egzaminai,
 • Suteikiami du diplomai: Brandos atestatas ir dvikalbis Tarptautinio bakalaureato diplomas.
 • Mokinys gali laikyti ir vienos iš programų egzaminus, jeigu viduryje mokslo metų nusprendžia vienos iš programų atsisakyti. Tokiu atveju suteikiamas vienas diplomas tos programos, kurios egzaminai išlaikyti.
  Kodėl verta rinktis dvigubo diplomo programą?
 • Garantija, kad Jūsų vaikas gaus bent vieną vidurinio išslavinimo įgijimą patvirtinantį dokumentą (Tarptautinio bakalaureato diplomą arba brandos atestatą), net ir ištikus nesėkmei laikant kurį nors vieną iš egzaminų ar mokslo metų viduryje nusprendus atsisakyti vienos iš programų.
 • Daugiau dalykų nei siūlo Tarptautinio bakalaureato programa, pvz., papildomą gamtos mokslų, menų dalyką, taip pat vieną iš pasirenkamųjų dalykų: informacinės technologijos, ekonomika ir verslumas, kurie dėstomi pagal Harvardo universitete sukurtas programas.
 • Papildomų dalykų pažymių privalumas stojant į Lietuvos universitetus, jei reikalaujama pažymių iš dalykų, kurių mokiniai nepasirinko pagal Tarptautinio bakalaureato programą.
 • Galimybė konsultuotis su aukščiausio lygio profesionalais, nes pamokas dėsto universitetų profesoriai, mokslų daktarai, docentai, mokytojai metodininkai ir ekspertai.
 • Alternatyva stojant į universitetus – pateikti tą vidurinio išsilavinimo įgijimą patvirtinantį dokumentą, kuriame rezultatai yra aukštesni.
 • Kompleksinis vertinimas – galutinis pažymys nėra tik atskirų egzamino dalių įvertinimų aritmetinis vidurkis, nes Tarptautinio bakalaureato dalykų baigiamojo egzamino pažymį sudaro atskirų egzamino dalių pažymiai bei vidinis (per mokslo metus atlikto savarankiško darbo) vertinimas.
    Kaip tapti dvigubo diplomo programos dalyviu?  
 • Išlaikyti egzaminą į Tarptautinio bakalaureato programą
 • Užpildyti paraišką į dvigubo diplomo programą (nuoroda)
 • Dalyvauti motyvaciniame pokalbyje (kvietimas išsiunčiamas užpildžius paraišką)
 • Ugdymo kaina: 500 Eur/mėn.
 • Daugiau informacijos apie programą ir priėmimo tvarką: el.p. kavoliuniene@gimnazija.lttel. 8 698 54816 (direktoriaus pavaduotoja Rasa Kavoliūnienė).