Užsienio kalbų mokymo centro projektai

Tarpdalykinė integracija

UKMC pirmą pusmetį pravedė integruotas šiuolaikinių užsienio kalbų ir istorijos, geografijos, dailės, lietuvių kalbos, muzikos, gamtos bei IT pamokas. Šių pamokų metu mokiniai ne tik gilino užsienio kalbų žinias, bet ir pritaikė jas įvairiose praktinėse veiklose ir projektuose.

27
28

2 klasėje vyko atvira integruota pamoka „Kodėl vieni kitiems teikiame dovanas?“ Mokytojai: J. Šilova (anglų k.), R. Zmejauskienė (pasaulio pažinimas).

2

5 klasėje vyko atvira integruota pamoka “Metų laikų kaita Lietuvoje ir Britanijoje” (mokytojai B. Jonaitienė (anglų k.), A. Stravinskytė (dailė), R. Ščiukaitienė (gamta ir žmogus)).

6 klasėje vyko atvira integruota pamoka „Lietuvos geografinė padėtis“ (mokytojai J. Šilova (anglų k.), R. Šalna (geografija)).

4

7 klasėje vyko atvira integruota pamoka „Geo-Deutsch“ (mokytojai N. Goberytė (vokiečių k.), R. Šalna (geografija).

7 ir 10 klasėse vyko atvira integruota pamoka “Europos šalių kalbos” (mokytojai R. Pažiūrienė ir B. Jonaitienė (anglų k.), I. Saldukienė (lietuvių k.)).

8 klasėje vyko atvira integruota pamoka „Pažintis su Prancūzija“ (mokytojai I.Šerniuvienė (prancūzų k.) ir R. Šalna (geografija)).

10

9 klasėje vyko atvira integruota pamoka „Žymiausios Lietuvos bei Rusijos asmenybės” ( mokytojai I.Kaukienė (rusų k.) ir I.Pokutneva (istorija)).

8 klasėje vyko atvira integruota pamoka „Rusijos turistiniai objektai“ (mokytojai I.Kaukienė (rusų k.) ir R. Šalna (geografija)).

8 klasėje vyko atvira integruota pamoka “Pažintis su Britanija” (mokytojai R. Pažiūrienė ir B.Jonaitienė (anglų k.) ir R.Šalna (geografija)).

PANORAMINIS UGDYMAS

Siekiant formuoti mokinių visuminį ir vietisą pasaulio suvokimą, mūsų gimnazijoje didelis dėmesys skiriamas panoraminio mąstymo ugdymui.

Panoraminė pamoka 5 klasėje “Šalis, kurioje gyvename” (mokytojai I.Pokutneva (istorija), D.Ambrakaitienė (lietuvių kl.), R.Ščiukaitienė (gamta ir žmogus), B.Jonaitienė (anglų kl.), A.Stravinskytė (dailė)).

Panoraminė pamoka-viktorina 6 klasėje “Visuomenė anksčiau ir dabar” (mokytojai J. Šilova (anglų k.), I. Pokutneva (istorija), A. Stravinskytė (dailė), E.Katkienė (matematika), R.Šalna (geografija), D.Ambrakaitienė (lietuvių kl.), R.Ščiukaitienė (gamta ir žmogus)).

Panoraminė pamoka 7 klasėje “Vilniaus legendos” (mokytojai I. Pokutneva (istorija), A. Stravinskytė (dailė), K. Voldemarienė (muzika), R. Pažiūrienė (anglų k.), B. Jonaitienė (anglų k.)).

14
15

Paktiniai seminarai ir edukacinės išvykos

Siekdamas paruošti mokinius praktiniam gyvenimui UKMC organizuoja seminarus, pamokas-išvykas bei edukacines ekskursijas.

Vyko praktinis anglų k. seminaras 5-8 kl. moksleiviams bendradarbiaujant su Oxford University Press “Mokausi mokytis” (mokytojai B. Jonaitienė ir R. Pažiūrienė (anglų k.)).

16
17

Vyko integruota pamoka-ekskursija į Vilniaus oro uostą 3b klasėje (mokytojai J. Šilova (anglų kl.), L. Myško (pasaulio pažinimas)).

18
20-(2)

Ekskursija 7 klasės moksleiviams anglų kalba. Mokiniai klausėsi legendų ir pasakojimų apie Vilniaus kraštą. (mokytojai R.Pažiūrienė ir B Jonaitienė (anglų k.)).

19
21-(2)

7 kl. moksleiviams vyko netradicinė pamoka A. Mickevičiaus bibliotekoje, austrų-šveicarų skaitykloje “Kalėdinės dirbtuvės” (mokytoja N. Goberytė (vokiečių k.).

22

8 ir Ig kl. moksleiviams organizavome netradicinę pamoką Europos informaciniame centre “Kodėl verta mokytis užsienio kalbų?” (mokytoja N. Goberytė (vokiečių k.)).

23
24

Gerosios patirties sklaida

Užsienio kalbų metodinis centras bendradarbiauja su kitų mokyklų mokytojais ir dalinasi gerąja patirtimi organizuodami seminarus bei apskrito stalo diskusijas.

1. Bendradarbiaujant su “Oxford University Press” atstovais organizavome seminarą Vilniaus miesto anglų kalbos mokytojams “Žodyno mokymas anglų kalbos pamokose” (2013-11-21).

2. Bendradarbiaujant su Antakalnio gimnazijos mokytojais organizavome apskrito stalo diskusiją “Comenius projektuose įgytų žinių ir gerosios patirties sklaida”

25
26