panoraminis ugdymas 2017-2018 m.m.

5 klasė

2017 m. gruodžio 8 d. VšĮ Vilniaus privačios gimnazijos 5a ir 5b kl. mokiniai dalyvavo net 8 mokomųjų dalykų panoraminėje pamokoje „Namai“. Mokiniai turėjo galimybę įvairiapusiškai aptarti namus kaip labai svarbią žmogui erdvę. Vaikai sužinojo, kokie namų tipai Lietuvoje ir kituose pasaulio kraštuose, kokiuose namuose gyveno žmonės viduramžiais, išmoko apskaičiuoti namo ir kitų erdvių plotą, aptarti, kodėl žmogui svarbūs namai, skaitydami grožinių kūrinių ištraukas. Penktokai noriai atliko užduotis, buvo aktyvūs pamokoje, tikslingai naudojosi šiuolaikinėmis technologijomis. Panoraminė pamoka, užtrukusi dvi valandas, mokiniams neprailgo, jie išėjo žinodami atsakymus į daugelį klausimų, susijusių su namais.

6 klasė

7 klasė

8 klasė