Panoraminis ugdymas 2016-2017 m.m.

5 klasėje

Rugsėjo 28 dieną Vilniaus privačios gimnazijos penktokai turėjo puikią progą gražiai užbaigti savo pirmąjį mokslo mėnesį ir pasipuikuoti  žiniomis. Tą dieną vyko netradicinė, keletą mokomųjų dalykų apimanti panoraminė pamoka „Šalis, kurioje gyvenu - Lietuva“ .
„Šalis, kurioje gyvename“ projektą inicijavo istorijos mokytoja I.Pokutneva. Prie jos prisijungė lietuvių, anglų, gamtos ir dailės mokytojos. Keletą savaičių mokiniai aktyviai rinko medžiagą, susijusią su minėta tema, ir ruošė skirtingų mokomųjų dalykų pristatymus.
Vaikai noriai atsakinėjo bei puikiai improvizavo pereidami nuo vieno mokomojo dalyko prie kito. Buvo kalbama apie gimtosios šalies muziejus bei pristatomi pačių mokinių įkurti muziejai, anglų kalba pristatomi žymiausi lankytini objektai, pasakojama apie retus ir saugomus Lietuvos gyvūnus, pasigrožėta mokinių nupieštais piešiniais bei aptarta, dėl ko verta didžiuotis savo šalimi.
Gera buvo mokiniams ir mokytojoms, galėjusioms tą dieną pasidžiaugti savo mokiniais ir jų puikiais darbais.
Parengė lietuvių k. vyr. mokytoja Danguolė Ambrakaitienė

6 klasėje

Šių metų gruodžio 21 dieną tęsiant panoraminių pamokų tradiciją įvyko panoraminė pamoka  6 a ir 6 b klasėms  „ Visuomenė anksčiau ir dabar“. Iš kitų panoraminių pamokų ši pamoka išsiskyrė tuo, jog pamokos formatas buvo kiek netradicinis: tai buvo  pamoka- viktorina.

Susiskirstę šešias grupes mokiniai varžėsi stengdamiesi parodyti  net aštuonių mokomųjų dalykų žinias. Buvo labai svarbu prisiminti viską, kas buvo išeita iš konkretaus dalyko, mat ši pamoka- viktorina buvo apibendrinamojo pobūdžio.

Kova vyko taškas į tašką. Visi dalyviai buvo susikaupę ir atkakliai siekė pergalės. Galbūt kaip tik todėl galutiniai rezultatai skyrėsi vos tašku ar pusantro taško. Tačiau nepaisant to, jog laimėtojai paprastai būna vieni, šįkart laimėjo visi, nes buvo įtvirtinti komandinio įgūdžiai ir apibendrintos daugelio mokomųjų dalykų žinios apie visuomenę.

Parengė lietuvių k. mokytoja Danguolė Ambrakaitienė

7 klasėje

Šių metų balandžio 19 dieną Vš Į Vilniaus privačios gimnazijos 7 klasės mokiniai dalyvavo net 7 mokomųjų dalykų panoraminėje pamokoje „Graikų kultūra anksčiau ir dabar“. Šią pamoką inicijavo istorijos mokytoja Irena Pokutneva, o, sutapus kelių kitų mokomųjų dalykų temoms, prisijungė ir kitų dalykų mokytojai.

Minėtai pamokai buvo ruošiamasi iš anksčiau. Keletą savaičių mokiniai aktyviai rinko medžiagą, susijusią su minėta tema, ir ruošė skirtingų mokomųjų dalykų pristatymus.

Pamoka vyko pačių darbeliais išpuoštoje klasėje, o ją vedė idėjos iniciatorė istorijos mokytoja. Vaikai noriai atsakinėjo ir puikiai improvizavo nuo vieno mokomojo dalyko pereidami prie kito. Buvo kalbama apie graikų civilizacijos pradžią, anglų ir lietuvių kalbomis pristatomi žymiausi antikos posakiai, komentuojami piešiniai,skaitomi kūrybiniai darbeliai. Nors lietuvių kalbos mokytojos paskirtos užduotys turėjo apibendrinti minėtą pamoką, tačiau iš tiesų šie darbeliai tebuvo palyda į matematikos pamoką, kur vyko tikrasis panoraminės pamokos apibendrinimas. Įvairios geometrinės figūros, darbas grupėse ir pažymio paskata  sudėlioti tinkamai buvo tikras graikų filosofijos atspindys šiuolaikinėje situacijoje.

Mokiniai ir mokytojai patenkinti - taip būtų galima įvertinti praėjusią pamoką. Ir žinios pademonstruotos, ir kūrybingumas atskleistas. Tad tikimasi, kad tokių pamokų bus ir daugiau.

8 klasėje

Šių metų gegužės 30 dieną Vilniaus privačioje gimnazijoje vyko tradicija tapusi baigiamoji panoraminė pamoka 8 klasės mokiniams „Laiko kapsulė“. 

Šios pamokos tikslas buvo plačiau susipažinti su laiko kapsulės paskirtimi, naujausiais išradimais bei nūdienos aktualijomis. 

Pamokos idėja kilo anglų kalbos mokytojoms. Panorusios ugdyti mokinių užsienio kalbos komunikacinę kompetenciją, suteikiančią galimybę vartoti kalbą numatyta tema, mokytojos iškėlė idėją, prie kurios prisijungė dar 6 mokomųjų dalykų mokytojos.

Pamoka prasidėjo smagiu netikėtumu. Susirinkę į pamoką 8-okai nustebo išvydę daugybę mokytojų, kurie burtų keliu išsirinko po porą mokinių kurti laišką ateities kartoms. Gavę nuorodas ir laiko limitą mokiniai ėmėsi kurti laiško, kurį jie turėjo įdėti į laiko kapsulę. 

Atlikę savo užduotis mokiniai susirinko jų pristatyti. Pristatymai keitė vienas kitą, o šypsenos vis labiau puošė ir mokinių, ir mokytojų veidus. Kas mes esame, kur gyvename ir kokius dalykus norime perduoti ateities kartoms ir kodėl. Mintys sudėtos į skaides, skaidrės papuoštos nuotraukomis ir muzika. Tokių išradingų pranešimų buvo labai smagu klausytis. 

Baigiamoji panoraminė pamoka išties pavyko. Mokiniai ne tik pateikė savo idėjas, bet ir pademonstravo darbo grupėse įgūdžius, išmoko naujų žodžių, terminų, pademonstravo  viešo kalbėjimo įgūdžius bei gebėjimus išrinkti svarbiausią informaciją, apibendrinti ir kritiškai vertinti. Tikimasi, kad ši tradicija tapusi pamoka vyks ir kitais metais.

Parengė lietuvių k. mokytoja D. Ambrakaitienė