Panoraminis ugdymas 2014-2015

Panoraminė pamoka ketvirtokams „Lobiai“

Tęsiant bendradarbiavimo projektą ketvirtokams "Susipažinkime su mokytojais, kurie mus pasitiks nuo penktos klasės", busimi ketvirtokų mokytojai padovanojo jiems panoraminę pamoką-staigmeną „Lobiai“. Mokiniai leidosi į įdomią, pažintinę bei nuotaikingą kelionę, kurios pabaigoje surado tikruosius lobius – žinias...

Pamoką kūrė ir vedė net  7 dalykų mokytojai: muzikos, istorijos, matematikos, gamtos ir žmogaus, lietuvių kalbos, anglų kalbos ir etikos.

Lobiai-1
lobiai-2
lobiai-3

PANORAMINĖ PAMOKA 7 KL. „GRAIKŲ KULTŪRA ANKSČIAU IR DABAR“

2015 m. balandžio 28 d.  7 kl. įvyko panoraminė pamoka „Graikų kultūra anksčiau ir dabar“.  Pamokos metu įvairias aspektais buvo analizuojami Senovės graikų kultūros laimėjimai ir jų atspindžiai šiuolaikiniame pasaulyje. Mokiniai įvardijo Senovės Graikijos civilizacijos laimėjimų istorines aplinkybes, išanalizavo, pavaizdavo ir pristatė Antikos posakius lietuvių ir anglų kalbomis bei nuotaikingai (eilėraščių ir trumpų vadinimų forma) pateikė šiuolaikines šių posakių interpretacijas.  Taip pat mokiniai pristatė projektus apie šiuolaikinių medicininių terminų kilmę, palygino ką jie reiškė anksčiau ir ką reiškia dabar, kalbėjo apie graikų kultūros geografinių ribų paplitimą.

Tokiu būdu, žinios, gautos istorijos, lietuvių k., dailės, anglų kl., geografijos, biologijos pamokų metų, buvo susietos į visumą, todėl septintokai gali papasakoti apie Senovės graikų kultūrą ir jos palikimą, remdamiesi įvairių dalykų žiniomis, paliečiant įvairius šios temos aspektus, lyginant Antikos pasaulį su dabartiniu, suvokiant panašumus ir skirtumus.

panoramine-graikai

PANORAMINĖ PAMOKA „LAIKAS“  1 KL.

Vieną saulėtą balandžio rytą pirmos klasės mokinių laukė staigmena: po pusryčių jie buvo pakviesti ne į klasę, o į kiemą! Pasirodo jų mokytojos Vilma ir Jelena buvo paruošiusios jiems smagią panoraminę pamoką „Laikas“. Pamokos metu buvo integruoti net 5 dalykų ryšiai: lietuvių kl., matematika, pasaulio pažinimas, anglų kalba ir kūno kultūra.

Pamokos metu mokiniai diskutavo apie laiką, dabartį, praeitį, lygino praeityje ir dabartyje naudojamus daiktus, svajojo apie tai, kokius daiktus naudosime ateityje, sprendė lietuvių kalbos, matematikos uždavinius, dalyvavo estafetėse, sportinėse žaidimuose, darė pratimus, kalbėjo angliškai apie metų laikus, ieškojo ir fotografavo pavasario požymius, o svarbiausia jie smagiai leido laiką, mokydamiesi per žaidimus ir patirdami teigiamas emocijas!

panoramine-Laikas-1
panoramine-Laikas--2