Projektai

TAUTŲ MUGĖ
Panoraminis mokymas 2017-2018
vgtu diena gimnazijoje
vgtu klasė
Meninio skaitymo konkursas „Lietuva mano delne...“
Projektas "Aš labai myliu Lietuvą"
Meškėnų laboratorija
Pradinukų konferencija
IKIMOKYKLINĖS PAKOPOS PROJEKTAS „MANO LIETUVA“
BENDRADARBIAVIMAS SU VGTU
Integruota fizikos ir biologijos pamoka
Dailės ir Biologijos projektas
Panoraminis ugdymas 2016-2017 m.m.
Integruota pamoka: „Rašto raida: nuo dantiraščio iki pirmosios lietuviškos knygos“
Meninio skaitymo konkursas
Lietuvių kalbos pamoka kitaip
Bendradarbiavimas su VGTU universitetu
Programa „Obuolio draugai“ 1-oje klasėje
Panoraminis ugdymas 2015-2016
Panoraminis ugdymas 2014-2015
Panoraminis ugdymas 2013-2014
Panoraminis ugdymas 2012-2013
UKMC projektai
Žmonijos priešistorės menas ir įdomybės
Emocinių gebėjimų ugdymo programa „Obuolio draugai”
Užsienio kalbų projektų ir vaidinimų diena
"Sugrįžimas į mokyklą"
Edukacinė programa "Sveikas vaikas"
Emocinių gebėjimų ugdymo programa „Obuolio draugai”
Užsienio kalbų projektų ir vaidinimų diena
"Sugrįžimas į mokyklą"
Edukacinė programa "Sveikas vaikas"
Lietuvos vardo tūkstantmečiui - integruotos pamokos
Draugystė su Tarptautine Amerikos mokykla Vilniuje
Mokykla „Mažoji ledi“
Vaikai - vaikams