Stažuotė Londone

Nuo 2015 metų rugsėjo mėnesio mūsų gimnazijoje startuoja pirmosios “Apple” klasės. 1-os ir 5-tų klasių mokiniai turi galimybę panaudoti moderniausias kompiuterines technologijas ugdymosi procese.

 

Siekdama plėsti “Apple” klasių projektą ir kelti mokytojų kvalifikaciją šioje srityje, gimnazija sudaro galimybę mokytojams tobulintis ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje.

2016 metų sausio 18-23 dienomis direktoriaus pavaduotoja ugdymui Jolita Knystautienė ir anglų kalbos mokytoja Jelena Šilova stažavosi Londone. Pedagogai aplankė kasmetinę pasaulinę mokymo(si) technologijų  parodą  BETT, kurioje domėjosi kryptingu informacinių tehnologijų integravimu į ugdymą, inovatyvių metodų naudojimu ugdymosi procese.

Stažuotė Londone

Mokytojai lankėsi trijoseJungtinės Karalystės mokyklose, kuriose “Apple” klasės yra neatsiejama ugdymo(si) proceso dalis. Čia mokiniai informacines technologijas kasdiennaudoja ne tik pamokų metu, bet ir neformalioje (popamokinėje) veikloje.

Bowes Primary School

Bowes Primary School

Elm Park Primary School

Elm Park Primary School

Hove Park School

Hove Park School

Vizitą į Londoną vainikavo dalyvavimas tarptautinėje konferencijoje “Apple Education Leadership Summit”. Konferencijoje mokytojai susipažino su įvairių šalių mokyklų, ugdymo procese aktyviai naudojančių “Apple” technologijas, patirtimi, dalyvavo praktiniuose  užsiėmimuose, kuriuos vedė patys su “Apple”sėkmingai dirbantys mokytojai.

Stazuote_Londone