Apie mus

Vilniaus privati gimnazija

Viešoji įstaiga Vilniaus privati gimnazija - pirmoji privati mokykla nepriklausomoje Lietuvoje, įsteigta 1993 metais, nuo 2010 pirmoji privati gimnazija. Ji siekia sukurti vaikams psichologiškai sveiką aplinką, tinkamas sąlygas dirbti, ilsėtis ir visapusiškai lavintis.

Birželio 29 d. (2000 metų) mokykla pasirašė bendradarbiavimo su Vilniaus universitetu sutartį, kuri būsimiems abiturientams siūlo patobulintą pasirinkto profilio dalykų programą.

Svarbios datos

 • 1993 m. įsteigta T. Liubertienės privati pradinė mokykla;
 • 1995 m. oficialiai tapome pagrindine mokykla;
 • 2000 m. Liubertienės mokykla tampa pirmąja privačia vidurine mokykla.
 • 2000 m. pasirašėme sutartį su Vilniaus universitetu ir įsteigėme Universitetinę mokyklą.
 • 2010 m. akredituota pirmoji privati gimnazija Lietuvoje.

Mūsų gimnazijoje

 • pedagogai - aukštos kvalifikacijos, taikantys modernius mokymo metodus;
 • mokymas - intensyvus, kūrybingas, be įtampos;
 • pamoka - aiški, įdomi, metodiškai pagrįsta;
 • popamokinė veikla - įvairi, kūrybinga;
 • krūvis ir užimtumas - profesionaliai įvertintas ir struktūruotas;
 • ugdymas - orientuotas į vaiko galimybes, pasiekiant aukščiausius individualius rezultatus.

Gimnazijoje taip pat dirba psichologai, logopedė-defektologė, gydytoja, apsaugos darbuotojai.

Darbo laikas

Mokiniai mokykloje gali būti nuo 7.30 iki 17.30 val. Pamokų pradžia – 8 val. Po pamokų vyksta pamokų ruoša. Mokiniai mokomi atlikti visą darbą mokykloje, o namuose ilsėtis.

Mes garantuojame
 • saugumą (vaikai rūpestingai globojami);
 • žinių kokybę - klasėse mažai mokinių, vyksta darbas grupėse, individualios konsultacijos;
 • sielos komfortą - jauki aplinka, pasitikėjimo ir bendradarbiavimo atmosfera.

Mes siūlome Jums taupyti energiją, laiką ir pinigus. Tai mokykla, kuri žengia kartu su gyvenimu. Mes pasitinkam kiekvieną vaiką atvira širdimi ir drauge kuriame tobulą Vaikystės ir jaunystės pasaulį.

Mokymo patirtis

Mokinių mokymas gimnazijoje suprantamas kaip aktyvus vaiko darbas įsimenant įvairią mokytojo pasiūlytą medžiagą. Mokydamiesi įvairiais metodais, mokiniai nepajunta nuovargio, monotonijos, sėkmingai mokosi. Siekiama rasti aiškų kelią, kaip efektyviau perteikti dėstomąją medžiagą, kokių įgūdžių lavinimui skirti didesnį dėmesį. Mūsų pedagogų siekis – nuolat jausti modernaus gyvenimo ritmą ir visas naujoves tuoj pat perteikti mokiniams. Jeigu norite išsamiau sužinoti apie mūsų mokymo programas, veiklą, materialinę bazę, maloniai prašome kreiptis į mokyklos administraciją.

Mokinių priežiūros patirtis

Mūsų gimnazijoje vaiko fizinį ir psichinį vystymąsi stebi ir esant reikalui koreguoja medikai, logopedai, psichologai. Mokykloje atliekami vaiko intelekto tyrimai, įvertinami vaiko gebėjimai įvairiose srityse. Tai padeda vaikui efektyviai mokytis, pasirinkti profesiją. Tėvams atsiranda galimybės formuluoti realesnius reikalavimus vaikui, mokytojams lengviau parinkti efektyviausius mokymo būdus. Siekiant pagerinti mokymosi kokybę, vyresnėse klasėse atliekami kiekvieno dalyko mokymosi efektyvumo tyrimai. Jie parodo, ar moksleiviai yra patenkinti mokymo mokykloje kokybe ir mokymosi klimatu klasėje. Daug dėmesio skiriame bendravimui su tėvais, nes tik bendros mokytojų kolektyvo, moksleivių ir jų tėvų pastangos gali duoti gerų mokymosi ir auklėjimo rezultatų. Susitikimų (2-3 kartai per metus) metu tėvai supažindinami su vaiko laimėjimais bei platesniame kontekste analizuojamos aktualios vaiko vystymosi ir auklėjimo temos.

Tai mokykla, kuri paruošia vaiką gyvenimui...