Pre-school

2,5 - 6 metai
Siekiame kurti sąlygas, padedančias vaikui tenkinti prigimtinius ir pažintinius poreikius, ugdyti savarankišką, savimi pasitikintį, aktyvų vaiką, turintį pažinimo motyvaciją.

Primary school

1 - 4 klasės
Čia tėvai turi unikalią galimybę garantuoti savo vaikui: visišką saugumą; žinių kokybę; sielos komfortą – jauki aplinka, pasitikėjimo ir bendradarbiavimo atmosfera.

Progymnasium

5 - 8 klasės
Galimybė vaikui bendrauti su pasauliu, keistis informacija ir kultūrinėmis vertybėmis, pasitikėti savimi, tapti visapusiška ir save realizuojančia asmenybe.

Gymnasium

1g - 4g klasės
Gimnazistas planuoja karjerą, ugdo verslumą - praktinius įgūdžius, paskirsto darbo krūvį, dirba mažose grupėse, modernioje aplinkoje ir turi aktyvią popamokinę veiklą.

Vilnius private gymnasium

pirmoji privati gimnazija Lietuvoje

page1-img1

Įvairiapusis vaiko užimtumas nuo 8.00 iki 18.00 val.

Pirmoji privati mokykla nepriklausomoje Lietuvoje, įsteigta 1993 metais, nuo 2010 pirmoji privati gimnazija. Ji siekia sukurti vaikams psichologiškai sveiką aplinką, tinkamas sąlygas dirbti, ilsėtis ir visapusiškai lavintis.

2000 m. mokykla pasirašė bendradarbiavimo su Vilniaus universitetu sutartį, kuri būsimiems abiturientams siūlo patobulintą pasirinkto profilio dalykų programą.