Sesijos – Tikrinamieji darbai mūsų mokykloje

TIKRINAMIEJI DARBAI 1 - 4 KLASIŲ MOKINIAMS

tikrinamieji

Sesijų ir tikrinamųjų darbų grafikas 5 – 8 ir Ig – IVg klasių mokiniams