Priėmimas

Bendra informacija

Į darželio (2,5 m. - 5 m.) ir priešmokyklinę (6 m.) grupes kviečiame registruotis iš anksto el. paštu: jolita@gimnazija.lt arba telefonu 8 698 54812 – direktoriaus pavaduotoja ugdymui Jolita Knystautienė.

Į 1 - 4 klases- detalesnė informacija ir registracija el. paštu jolita@gimnazija.lt, tel. 8 698 54812 - direktoriaus pavaduotoja ugdymui Jolita Knystautienė.

Į 5 - 8 klases ir Ig – IVg (9 - 12) klases - detalesnė informacija ir registracija el. paštu rasa.kavoliuniene@gimnazija.lt, tel. 8 698 54816 - direktoriaus pavaduotoja ugdymui Rasa Kavoliūnienė.

Stojamųjų 2017 M.M. tvarka ir datos

* Kviečiame registruotis laikyti stojamuosius egzaminus į 5 klasę.
Užpildytą prašymo formą siųskite el. paštu rasa@gimnazija.lt arba atneškite gimnazijos administratorei.
Prašymai laikyti stojamuosius egzaminus priimami iki gegužės 12 dienos.
Stojamieji egzaminai vyks gegužės 16 d. 13.00 – 16.00 val.
Gebėjimų testo atlikimo data derinama individualiai.

Detalesnė informacija – tel. 869854816, el. paštu rasa@gimnazija.lt – direktoriaus pavaduotoja ugdymui Rasa Kavoliūnienė
______________________________
* Kviečiame registruotis laikyti stojamuosius egzaminus į Ig klasę.
Užpildytą prašymo formą siųskite el. paštu rasa@gimnazija.lt arba atneškite gimnazijos administratorei.
Taip pat reikia pateikti išrašą iš elektroninio dienyno, patvirtintą mokyklos spaudu, arba mokyklos pažymą, patvirtinančią 8 klasės I pusmečio ar I ir II trimestro įvertinimus.
Prašymai laikyti stojamuosius egzaminus priimami iki gegužės 17 dienos.
Stojamieji egzaminai vyks gegužės 19 d. 13.00 – 16.00 val.
Gebėjimų testo atlikimo data derinama individualiai.

Detalesnė informacija – tel. 869854816, el. paštu rasa@gimnazija.lt – direktoriaus pavaduotoja ugdymui Rasa Kavoliūnienė

Bendra priėmimo tvarka į VšĮ „Vilniaus privati gimnazija“

Patvirtinta 2016 m. sausio 4 d. direktoriaus įsakymu Nr. V-25/2

Klasė/grupėŽinių patikrinimas, testaiSpecialistų konsultacijaReikalingi dokumentai
Į priešmokyklinę grupę  - Psichologas (gebėjimų testas), logopedas  1.Prašymas
2.Vaiko gimimo liudijimo kopija
3.Dvi nuotraukos dokumentams
4.Sveikatos pažymėjimas (forma Nr. 027-1/a)
5.Sveikatos raidos istorija
(jei kalendoriniais metais vaikui nėra/nebus 6 metų, reikalingas brandumo mokyklai įvertinimas) 
Į 1 klasę  - Psichologas (gebėjimų testas), logopedas  1.Prašymas
2.Vaiko gimimo liudijimo kopija
3.Dvi nuotraukos dokumentams
4.Sveikatos pažymėjimas (forma Nr. 027-1/a)
5.Sveikatos raidos istorija
(jei kalendoriniais metais vaikui nėra/nebus 7 metų, reikalingas brandumo mokyklai įvertinimas) 
Į 2, 3, 4 klases Žinių patikrinimo lietuvių k., anglų k. ir matematikos testai Psichologas (gebėjimų testas) 1.Prašymas
2.Vaiko gimimo liudijimo kopija arba kito vaiko tapatybę patvirtinančio dokumento kopija
3.Dvi nuotraukos dokumentams
4.Sveikatos pažymėjimas (forma Nr. 027-1/a)

[popup id="Stojamieji" title="Kviečiame registruotis " theme_id="3381" size="small" width_unit="px" height_unit="px" location="center top" position_right="0" position_left="0" position_bottom="0" position_top="100" animation_type="fade" animation_speed="350" animation_origin="center top"]Kviečiame registruotis laikyti stojamuosius egzaminus į 5 klasę. Užpildytą prašymo formą (pridedu) siųskite el. paštu rasa@gimnazija.lt arba atneškite gimnazijos administratorei.
Prašymai laikyti stojamuosius egzaminus priimami iki gegužės 12 dienos.
Stojamieji egzaminai vyks gegužės 16 d. 13.00 – 16.00 val.
Gebėjimų testo atlikimo data derinama individualiai.

Detalesnė informacija – tel. 869854816, el. paštu rasa@gimnazija.lt – direktoriaus pavaduotoja ugdymui Rasa Kavoliūnienė[/popup] 5.Mokymosi pasiekimų pažymėjimas 

Į progimnazinę 5 klasę  Stojamasis testas: lietuvių k., anglų k. ir matematikos  Psichologas (gebėjimų testas)  1.Prašymas
2.Vaiko gimimo liudijimo kopija arba kito vaiko tapatybę patvirtinančio dokumento kopija
3.Dvi nuotraukos dokumentams
4.Sveikatos pažymėjimas (forma Nr. 027-1/a)
5. Pradinį išsilavinimą liudijantis dokumentas 
Į 6, 7, 8 klases Žinių patikrinimo lietuvių k., anglų k. ir matematikos testai  Psichologas (gebėjimų testas)  1.Prašymas
2.Vaiko tapatybę patvirtinančio dokumento kopija
3.Dvi nuotraukos dokumentams
4.Sveikatos pažymėjimas (forma Nr. 027-1/a)
5.Mokymosi pasiekimų pažymėjimas 
Į gimnazinę I klasę  Stojamasis testas: lietuvių k., anglų k. ir matematikos  Psichologas (gebėjimų testas)  1.Prašymas
2.Vaiko tapatybę patvirtinančio dokumento kopija
3.Dvi nuotraukos dokumentams
4.Sveikatos pažymėjimas (forma Nr. 027-1/a)
5. Pagrindinio ugdymo I dalies pažymėjimas 
Į gimnazinę II klasę  Žinių patikrinimo lietuvių k., anglų k. ir matematikos testai  Psichologas (gebėjimų testas)  1.Prašymas
2.Vaiko tapatybę patvirtinančio dokumento kopija
3.Dvi nuotraukos dokumentams
4.Sveikatos pažymėjimas (forma Nr. 027-1/a)
5.Mokymosi pasiekimų pažymėjimas 
Į gimnazinę III klasę  Žinių patikrinimo lietuvių k., anglų k. ir matematikos testai  Psichologas (gebėjimų testas)  1.Prašymas
2.Vaiko tapatybę patvirtinančio dokumento kopija
3.Dvi nuotraukos dokumentams
4.Sveikatos pažymėjimas (forma Nr. 027-1/a)
5. Pagrindinį išsilavinimą liudijantis dokumentas.
6. Pažyma dėl pagrindinio ugdymo programos 10-osios klasės mokinių užsienio kalbų pasiekimų lygio.
Į gimnazinę IV klasę  Žinių patikrinimo lietuvių k., anglų k. ir matematikos testai  Psichologas (gebėjimų testas)  1.Prašymas
2.Vaiko tapatybę patvirtinančio dokumento kopija
3.Dvi nuotraukos dokumentams
4.Sveikatos pažymėjimas (forma Nr. 027-1/a)
5.Mokymosi pasiekimų pažymėjimas su dalykų kursų ir išklausytų valandų įrašu.