Priėmimas į 5 klasę

Būsimų 5-okų ir jų tėvelių dėmesiui!
MES - mokykla, kuri žengia kartu su gyvenimu!

Esame mokykla, kurioje mokytis įdomu!
5 klasėje JŪSŲ LAUKIA:

Esame mokykla, kuri padeda atrasti savo talentus ir gebėjimus, kuri skatina gilintis ir domėtis (būreliai, moduliai, gabių vaikų akademija, konkursai ir olimpiados).

MES TIKIKME

…kad visi vaikai gali! Vykdome tokius projektus ir programas
kaip „Mokausi su malonumu“, „Be dvejetų“, „Vaikai vaikams“.

Mūsų mokykla, padeda pažinti save ir kitus, ugdyti vertybes (socialinio – emocinio intelekto ugdymas, paskaitos su psichologu, bendruomeniškumo ugdymas, komandos formavimo užsiėmimai, bendruomenės šventės).

mums rūpi

Visų mokinių sveikata (druskų kambarys, moderni ir erdvi sporto salė, bendradarbiavimo projektai su sporto klubu „G7 sportas“)

Mokinių saugumas – formuojame saugią ir draugišką aplinką, įvairias prevencines programas.

Esame mokykla, kurioje gyvena laimė ir kiekvienas vaikas – laiminga, aktyvi, pasitikinti savimi ir savo žiniomis asmenybė.