Priėmimas į 1 klasę

Prasidėjo priėmimas į 1 klasę!
ATRASKITE GERIAUSIĄ MOKYKLĄ SAVO VAIKUI!

Pradinės pakopos ugdymo programa, orientuota į visapusišką vaiko ugdymą,
atsižvelgiant į individualius vaiko poreikius:

Plati, vaiko amžiaus tarpsnius atitinkanti bei įgūdžius atskleidžianti popamokinė veikla, gausus būrelių pasirinkimas.

neformalusis ugdymas

Gausus būrelių pasirinkimas – gatvės šokiai, menų kraitė, judrieji žaidimai, piešimo akademija, baletas, vokalo studija, teatro studija, šachmatai, aikido, vokiečių kalba, rusų kalba, gurmanų studija, robotika, futbolas, menas, mokymasis groti pasirinktu instrumentu (fortepijonu, fleita, gitara), gimnastika.

Tarptautinė panoraminė klasė (programa anglų kalba).

Tradicijas puoselėjantys renginiai.

Aukštos kvalifikacijos specialistai

Pradinių klasių mokytojai, auklėtojai, dalyko mokytojai (anglų kalbos, muzikos, fizinio ugdymo, tikybos, šokio pamokas veda specialistai dalykininkai).

Neformaliojo ugdymo užsiėmimų vadovai.

Kiti specialistai – logopedė, psichologė, šeimos gydytoja.

Administracijos darbuotojai, aptarnaujančio personalo darbuotojai.

Kiekvieną dieną su Jūsų vaiku dirba apie 15 skirtingų specialistų!

Visapusiškas sveikos gyvensenos skatinimas:

•  sveikas ir subalansuotas gimnazijoje gaminamas maistas
•  druskų kambario lankymas;
•  kasdienis aktyvus mokinių poilsis gimnazijos kieme;
•  šeimos gydytojos ir kitų specialistų edukacinės pamokos;
•  Kulinarijos studijoje vedami užsiėmimai apie sveiką ir subalansuotą maistą

 

VASAROS STOVYKLA

Turininga ir įdomi, pradinių klasių moksleiviams skirta vasaros stovykla, ugdanti mokinių sveikos gyvensenos įgūdžius (birželio mėnesį).