Patikrinamųjų darbų grafikas

VšĮ Vilniaus privačios gimnazijos II-ojo pusmečio patikrinamųjų darbų rašymo grafikas
grafikas