Kategorijos archyvas: Naujienos

Naujienos – “Vilniaus Privati Gimnazija”

VOKIEČIŲ KALBOS DIENA

vokiskai

KVIETIMAS

Nuoširdžiai kviečiame visus, neabejingus vokiečių kalbai, prisijungti prie Vokiečių kalbos dienų „Ö kaip vokiškai?“ iniciatyvos. Visus norinčius 5-8 klasių moksleivius kviečiame suburti savo klasės komandą ir sudalyvauti gimnazistų rengiamoje viktorinoje „Vokiškas kokteilis“!

Viktorina vyks spalio 20 d. (ketvirtadienį) 12.55 val. (per šeštą pamoką). Tą pačią dieną vyks apie 200 renginių skirtinguose Lietuvos miestuose, skirtingose vietose.

Taip pat kviečiame prisijungti ir mokytojus bei pademonstruoti savo žinias apie Vokietiją ir vokiečių kalbą!

Reikalavimai:

•Klasės komandą turi sudaryti 5 žmonės;

•Mokytojų komandą turi sudaryti 5 žmonės;

•Dalyviams nebūtina mokėti ar mokytis vokiečių kalbą.

Kiekviena klasė ir mokytojai turi pateikti savo suburtos komandos narių sąrašą iki spalio 17 dienos vokiečių kalbos mokytojai Neringai, arba 10 kl. mokiniui Justui.

Lauksime Jūsų!

 

o-kaip-vokiskai_2016_plakatas-page-001

ATASKAITA APIE NEC VYKDOMĄ PROJEKTĄ

Nuo 2013 m. Vilniaus privačios gimnazijos 4 ir 8 klasės mokiniai dalyvauja Nacionalinio egzaminų centro (NEC) vykdomame projekte „Standartizuotų mokinių pasiekimų vertinimo ir įsivertinimo įrankių bendrojo lavinimo mokykloms kūrimas, II etapas“. 2015 – 2016 mokslo metais projekte dalyvavo ir 2 , 6 klasių mokiniai.

Pateikiame ataskaitą, skirtą apibendrintai gilesnei visos mokyklos 2,4,6  ir 8 klasių mokinių 2016-ųjų metų diagnostinių ir  standartizuotų testų (toliau ST) rezultatų lyginamajai analizei. Ji padeda geriau suprasti padėtį mūsų gimnazijoje,lyginat su kitomis 2016 metais testavime dalyvavusiomis mokyklomis.

Diagramose lyginami:

·         Mūsų mokyklos mokinių rezultatai (diagramose nurodytas mūsų mokyklos pavadinimas);

·         Apibendrinti mokyklų, 2016 m. pasinaudojusių standartizuotais vertinimo įrankiais, rezultatai (diagramose – ST pavienių mokyklų).

Procentinis rodiklis parodo, kiek procentų visų galimų surinkti taškų vidutiniškai surinko mokiniai. Pavyzdžiui, jeigu teste buvo galima surinkti 40 taškų, o mokinys surinko 20 taškų, tai jo procentinis rodiklis bus lygus 50.

PROCENTINIS RODIKLIS PAGAL MOKOMUOSIUS DALYKUS (PROC.)

nec-rezultatai

Pasaulinės gyvūnų globos dienos minėjimas

Spalio 4 diena - Šv. Pranciškaus Asyžiečio diena. Šv. Pranciškus visame pasaulyje yra žinomas kaip gyvūnų ir gamtos globėjas. Gyvūnai - tai mūsų draugai, pagalbininkai ir šeimos nariai, kuriuos turime gerbti, mylėti, saugoti ir globoti.
Šiemet šiai datai paminėti buvo surengta 7-8 klasių mokinių fotografijų - piešinių paroda ,,Mūsų augintinai“.

Parodos organizatorė biologijos vyresnioji mokytoja Beata Petkevič pasidžiaugė, kad mokiniai dirbo noriai, kūrybingai bei išradingai. Gausoje pateiktų meniškų fotografijų bei piešinių spindėjo vaikų meilė bei globa gyvūnams. Dar kartą įsitikinome, kad geru draugu gali būti ne tik žmogus, bet ir gyvūnėlis.

img_0032