Ig klasė 2019-2020 m.m.

Ig klasės mokiniai lapkričio 12 d. vyko į VGTU universitetą, atliko du chemijos laboratorinius darbus: „Tirpumo nustatymas“ bei „Vandens kietumo nustatymas“. Mokiniai išmoko naudotis biurete, taip pat išmoko titruoti, susipažino su nauju cheminės analizės būdu.

.................................................................................................................................................

Lapkričio 15 d. VPG gimnazijos Ig klasės gimnazistai kartu su fizikos mokytoja išvyko į VGTU transporto inžinerijos fakultetą. Moksleiviai aktyviai dalyvavo paskaitoje , "Vandenilio panaudojimas automobilyje". Po paskaitos aplankė VGTU vidaus degimo variklių laboratoriją. Čia jie stebėjo automobilių galios matavimo praktinius darbus. Mokėsi skaityti įvairius automobilių parametrų grafikus. Laboratorijos kieme grožėjosi kaip dega vandenilis.