gimnazijos projektas

Šventėme ir džiaugėmės kartu

Valstybės šventė - mūsų šventė, dėl to Vilniaus privati gimnazija, kaip ir kitos Lietuvos ugdymo įstaigos bei organizacijos, pasitikdama Vasario 16-ąją kvietė visus savo bendruomenės narius švęsti bei būti kartu. Ta proga gimnazijoje buvo numatyti šventiniai renginiai, kurie tęsėsi visą savaitę ir buvo vainikuoti baigiamuoju renginiu  šventės išvakarėse.

Šventinė savaitė, prasidėjusi vasario 12 dieną, apėmė visas ilgosios gimnazijos klases. Pradinės klasės šurmuliavo spalvų margumu bei vaikišku džiugesiu, o gimnazinės klasės vykdė iš anksto suplanuotas akcijas.

Pirmadienį 5-12 klasių mokiniai dalyvavo akcijoje „Piešiu Lietuvą“. Vadovaujami dailės mokytojos Astos Stravinskytės per dailės pamokas mokiniai piešė įvairius šalies objektus. Šiais piešiniais buvo išpuošta visa gimnazijos erdvė.

Antradienis gimnazijoje taip pat buvo skirtas kūrybiniam procesui. Tos dienos akcija- „Rašau Lietuvai“. 5-12 klasių mokiniai rašė įvairaus žanro kūrinius savo gimtinei. Penktos a klasės mokiniai svarstė, dėl ko jie myli Lietuvą, šeštokai bei septintokai rašė savo gimtinei laiškus, aštuntokai savo kūrybines galias demonstravo bandydami esė žanrą. Vyresniųjų-gimnazinių- klasių moksleiviai, kaip ir dera vyresniesiems, rašė solidžius samprotavimus  apie savo kraštą. Gražiausios mokinių mintys buvo skaitomos baigiamojo renginio metu. Visi mokinių darbai taip pat papuošė įvairias gimnazijos erdves.

Trečiadienis buvo pažymėtas net trimis akcijomis. Per istorijos pamoką mokiniai, vadovaujami istorijos mokytojos Irenos Pokutnevos, rinko medžiagą bei ruošė pristatymus apie žmones, pasirašiusius Vasario 16-osios aktą. Iš paruoštų pristatymų mokiniai paruošė ekspoziciją „Mūsų didžiavyriai“, kuri džiugins visus iki kitos Lietuvai svarbios šventės- Kovo 11-osios.

Dar viena tą dieną vykusi akcija sujungė jaunesnius ir vyresnius. Akciją „Pasveikinkim vieni kitus“ iniciavo lietuvių kalbos mokytoja Danguolė Ambrakaitienė. Šios akcijos metu 7 ir 8 klasės mokiniai lankė 1-4 klasių mokinius ir sveikino juos artėjančios šventės proga. Ir ne tik: vyresnieji išdalino mažiesiems iš spalvoto popieriaus iškirptas Lietuvos formas, ant kurių mažieji turėjo užrašyti savo pasižadėjimus gimtinei. „Kai užaugsiu, būsiu....“- tokiais žodžiais prasidėjo kiekvieno mokinuko pažadas. Spalvoti pažadai, kaip ir kiti kūrybiniai darbeliai, padabino mokyklą.

Trečioji akcija- „Šimtmečio įvykiai“. Šios akcijos tikslas buvo apžvelgti visą šimto metų laikotarpį. Dėl to jis buvo padalintas dešimtmečiais, o šie priskirti atskirų klasių mokiniams. Gavę savo dešimtmetį, mokiniai klasės valandėlių metu turėjo aptarti ir išrinkti svarbiausius, įdomiausius, jų manymu, to dešimtmečio momentus. Per informatikos pamokas mokiniai savo surinktus įvykius parengė demonstruoti baigiamojo renginio metu.

Trečiadienio veiklas apibendrino 7-12 klasių mokinių susitikimas su žurnaliste, poete, politikos bei visuomenės veikėja Dalia Teišerskyte. Buvo kalbamasi apie tai, ką žmogui reiškia meilė, koks turi būti jo santykis su Tėvyne ir žmogum, taip pat apie tai, kas yra kūryba ir kur galima pasisemti dvasios stiprybės. Pokalbis „Meilė žmogui ir tautai“ puikiai tiko atsižvelgiant ir į artėjančią šventę, ir į trečiadienį minimą Valentino dieną.

Ketvirtadienis gimnazijoje prasidėjo skambiomis lietuviškomis dainomis ir nuoširdžiais pasitinkančių 7a klasės mokinių pasveikinimais. Kiekvienas, atėjęs į gimnaziją, taip pat buvo papuoštas simboline Šimtmečio vėliavėle.

Vėliau šventė persikėlė į aktų salę, kurioje visą dieną netilo šventinis šurmulys. Šimtmečio akimirkų kaleidoskopas sukosi net keletą pertraukų. Besibaigiant pirmai pamokai skambiais muzikos garsais jis sukvietė gimnazijos penktokus, šeštokus bei jų mokytojus. Mokiniai pristatė įdomiausias savo dešimtmečio akimirkas, skaitė vieni kitiems savo  mintis, parašytas antradienio akcijos metu, bei dainavo lietuviškas dainas, paruoštas kartu su muzikos mokytoja Karolina Voldemariene.

Pertrauka po antros pamokos priklausė septintokams bei aštuntokams. Jie taip pat dalinosi gražiomis mintimis, džiaugėsi pačių išsirinktomis  dainomis ir stebino vieni kitus savo atrastais dešimtmečio įvykiais. Pasveikinę vieni kitus, šių klasių mokiniai išskubėjo į filmą „Atgauti nepriklausomybę“.

Vyriausiųjų sveikinimo akimirkas pradėjo 3 klasės mokiniai. Vadovaujami muzikos mokytojos bei klasės auklėtojos Ingos Bakutienės, mokiniai atliko dainą „Lietuvėle tu mana“. Šis nuoširdus, abi gimnazijos pakopas sujungiantis pasveikinimas buvo gražus šventės akordas, kurį palydėjo gimnazinių klasių mokinių pranešimai apie savo dešimtmečių įvykius. Be abejo, nebuvo pamirštos ir brandžios jų mintys, išsakytos per lietuvių kalbos pamokas. Ketvirtadienio šventę bei visas išsakytas mintis apibendrino šventės proga gimnaziją aplankęs svečias- atkurtos Lietuvos pirmasis Respublikinės policijos vyriausiasis komisaras, 1991 metų sausio įvykių dalyvis, Aukščiausiosios Tarybos gynybos štabo vadovas Liutauras Vasiliauskas.

Šventė praėjo, tačiau tikroji šventė - šventė širdyje - pasiliko.  Po atostogų sugrįžę mokiniai iki pat Kovo 11-osios galės grožėtis vieni kitų sukurtais darbais ir dalintis praėjusio renginio įspūdžiais, kurie ilgai šildys širdis ir primins akimirkas, kai buvo ir nedrąsu, ir labai jautru džiaugtis savo švente.