ataskaita apie nec vykdomą projektą

Nuo 2013 m. Vilniaus privačios gimnazijos 4 ir 8 klasės mokiniai dalyvauja Nacionalinio egzaminų centro (NEC) vykdomame projekte „Standartizuotų mokinių pasiekimų vertinimo ir įsivertinimo įrankių bendrojo lavinimo mokykloms kūrimas, II etapas“. Nuo 2015 – 2016 mokslo metų  projekte dalyvauja  ir 2 , 6 klasių mokiniai. 2016 – 2017 m.m. diagnostiniai ir standartizuoti testai vadinami nacionaliniu mokinių pasiekimų patikrinimu (toliau – NMPP).

Pateikiame ataskaitą, skirtą apibendrintai gilesnei visos mokyklos 2,4,6  ir 8 klasių mokinių 2017-ųjų metų NMPP rezultatų lyginamajai analizei. Ji padeda geriau suprasti padėtį mūsų gimnazijoje,lyginat su kitomis 2017 metais testavime dalyvavusiomis mokyklomis.

Diagramose lyginami:

  • mūsų gimnazijos mokinių rezultatai;
  • šalies mokinių pasiekimų tyrimuose dalyvavusių mokinių rezultatai;
  • apibendrinti Vilniaus miesto  mokyklų, 2017 m. pasinaudojusių NMPP, rezultatai.

Voratinklinėse diagramose vaizdžiai pateikiami apibendrinti duomenys apie įvairių NMPP rezultatus.

Diagramose naudojama vieninga standartizuotų taškų skalė, kuri leidžia palyginti rodiklius vienus su kitais.

Rodikliai perskaičiuoti į standartizuotus taškus taip, kad šalies vidurkis visuomet bus nulis,o standartinis nuokrypis -vienetas. Jei rodiklio reikšmė mažesnė už nulį, tai parodo, kad mokiniams toje srityje sekasi prasčiau nei šalies mastu, jei reikšmė didesnė už nulį – geriau.

4 klasė

6 klasė

8 klasė

4 klase
6 klase
8 klase

Procentinis rodiklis parodo, kiek procentų visų galimų surinkti taškų vidutiniškai surinko mokiniai. Pavyzdžiui, jeigu teste buvo galima surinkti 40 taškų, o mokinys surinko 20 taškų, tai jo procentinis rodiklis bus lygus 50.

bendra