7 klasė (2016-2017)

Mūsų vizija

Ieškosim kas dieną savęs

Neramūs, laimingi ir veržlūs.

Lai niekas kelių neužstos-

Te mintys į saulę tik veržias...

Klasės auklėtoja- Danguolė Ambrakaitienė

Seniūnas- Aurijus Šustikas

Seniūno pavaduotoja- Vaiva Paulauskaitė

Ir vėl atkeliavo į žemę rugsėjis,

Gerumo ir meilės į širdis prisėjęs.

Visi pasiilgę suėjom į klasę.

Kuris kiek paaugom? Ar draugą atrasim?

Rugsėjo pirmosios šventė.

O štai ir mes visi kartu.

Paugę, pasikeitę truputėlį.

Ir pagausėjęs mūs būrys-

Naujokų vėl atėjo...

rugsejis2

Esam jau labai rimti-

Ne tik fiziškai mes paūgėję.

Štai į programuotojų būrelį

Mes pasiklausyt atėjom.

20160902_132217
20160902_132037
atsiprasau

Kai tiek daug naujų veidų-

Privalu susipažinti.

Štai todėl visi kartu

Stengiamės atverti širdį. 

Kur geriau, jei ne kine.

Kinas juk apie patyčias.

O paskui- dar boulinge

Laidėmės mes ne vilyčiom-

Žaidėm, varžėmės linksmai,

Pamažu susidraugavom.

Kitą dieną artimi 

Jau į klasę parkeliavom.

20161013_131904

Šiemet klasės renginys-

Siautulingas helovynas.

Jam mes ruošėmės rimtai

Ir visai ne dėl pagyrų.

Tenorėjom, kad visi

Apie šventę sužinotų-

Kad išmoktų švęsti ją

Ir linksmybių nestokotų

Kartais klasės valandėlės visiškai kitokios.

Kaip išbūti tarp kitų jos visus mus moko.

Kaip neskaudinti kitų, iš jų nesijuokti

Valandėlių šių metu galim sužinoti.

Pasitarti dar kartu, kaip derėtų elgtis,

Kad į jokius konfliktus nereikėtų veltis,

Kad patyčių įžūlių klasėje nebūtų,

Kad draugystė niekada pykčiuose nežūtų.

Patyčių prevencijai skirtos diskusijos ir filmo „Atkirtis“ peržiūra bei diskusija

atkirtis

Kepsim kepsim pyragus- ir gražus pasaulis bus.

Pirksim daug jau iškeptų- juk dalintis taip smagu!

Kviesim jungtis ir kitus- juk madingas tik dosnus.

Ir šypsosimės visi: daliniesi-gyveni.

Eglutė skarota, eglutė žalia,

Kvapni, ypatinga mūs klasės gale.

Vilioja kvapu tuo mokyklos vaikus.

Išties, šios Kalėdos gražiausios mums bus.

Papuošim skarotą,susėsim ratu

Ir švenčių pyragą raikysim kartu.

Dalinsim gerumą linksmai viens kitam.

Ir džiaugsimės klasės rate apskritam...

20161221_131044

Kad šventė būt linksmesnė saviems ir dar kitiems,

Tai  Mokinių taryba aukot ir vėl pakvies.

Kitų mes nepamiršim-juk šventė dovanoti,

Svarbu viskuo dalintis, apie kitus galvoti...

Mes į diskoteką šiandien išvažiuojam,

Mūsų akys šypsos, mes smagiai dainuojam.

Greitai jau Kalėdos, šventė nuostabiausia.

Šokime ir siauskim- šitaip jų sulauksim.

Pietūs šventiniai praėjo. Septintokai pajudėjo

Susikaut, pasivaržyti, lanko galią išbandyti.

Į grupes pasidalino ir pirmyn- adrenalino

Tądien niekas nestokojo, siautė ir linksmai kvatojo.

„Kukulio“ studijoj šaunioj gaminsim šventinius pietus.

Dalinsim darbus lygiomis ir mūsų stalas puikus bus.

Susėsim klasėje visi ir smagios kalbos prasidės.

Vaišinsime vieni kitus ir džiaugsimės vėl iš širdies.

Taip palydėsime senus-tikėsim laime ateities...

Būna mums visiems smagu pasirodyt, dalyvauti.

Dar smagiau, jeigu už tai dešimtuką galim gauti.

Juk eilėraštį išmokt nesunku- tai vienas juokas.

Dalyvaut renginyje verta ir dar apsimoka.

Susirinko ten visi švęsti tikrą žodžio šventę,

Kad nebūtų mums kasdien vien tik nuobodu gyventi.

Liejos eilės ir daina. Į kitus pasižiūrėjom. Dalyvavom,

Ir už tai šaunų prizą mes laimėjom.

Vaiva išrinkta atstovauti mokyklai Meninio skaitymo konkurse.

Būna pamokų tokių, kad į jas tarsi į šventę

Reikia eiti ir ...žaislų liepia dar atsigabenti.

Sako, pamoka tokia- tarsime „sudie“ vaikystei.

Bet kaip gera buvo mums vėl save mažus išvysti.

Lietuvių kalbos pamoka kitaip: rašinėliai „Sudie, vaikyste.

20170209_120833

Vasario keturioliktą raudonai žydi širdys.

Vasario keturiolikta džiaugsmu visus pagirdys.

Širdelėm sumirgėję keliausime į šventę,

Kad mums visiems tą dieną smagiau būtų gyventi.

Dalyvavimas Vasario 14-ajai skirtoje šventėje- Valentino protų mūšyje

Šiandien septintokai prisijungė prie gimnazijoje vykdomos Patyčių prevencijos programos. Per klasės valandėlę kalbėjomės tema "Nelauk,kol sunkumai užaugs". Padarėme išvadą:

Sunkios bėdos spaudžia širdį,

Regis,niekas mūs negirdi...

Neliūdėkim,ne bėda-

Mus išklauso visada

Mokytojai ir draugai

Tik išdrįst reik būtinai.

Šių metų balandžio 19 dieną Vš Į Vilniaus privačios gimnazijos 7 klasės mokiniai dalyvavo net 7 mokomųjų dalykų panoraminėje pamokoje „Graikų kultūra anksčiau ir dabar“. Šią pamoką iniciavo istorijos mokytoja Irena Pokutneva, o, sutapus kelių kitų mokomųjų dalykų temoms, prisijungė ir kitų dalykų mokytojai.

Minėtai pamokai buvo ruošiamasi iš anksčiau. Keletą savaičių mokiniai aktyviai rinko medžiagą, susijusią su minėta tema, ir ruošė skirtingų mokomųjų dalykų pristatymus.

Pamoka vyko pačių dabeliais išpuoštoje klasėje, o ją vedė idėjos iniciatorė istorijos mokytoja. Vaikai noriai atsakinėjo ir puikiai improvizavo nuo vieno mokomojo dalyko pereidami prie kito. Buvo kalbama apie graikų civilizacijos pradžią, anglų ir lietuvių kalbomis pristatomi žymiausi antikos posakiai, komentuojami piešiniai,skaitomi kūrybiniai darbeliai. Nors lietuvių kalbos mokytojos paskirtos užduotys turėjo apibendrinti minėtą pamoką, tačiau iš tiesų šie darbeliai tebuvo palyda į matematikos pamoką, kur vyko tikrasis panoraminės pamokos paibendrinimas. Įvairios geometrinės figūros, darbas grupėse ir pažymio paskata  sudėlioti tinkamai buvo tikras graikų filosofijos atspindys šiuolaikinėje situacijoje.

Mokiniai ir mokytojai patenkinti - taip būtų galima įvertinti praėjusią pamoką. Ir žinios pademonstruotos, ir kūrybingumas atskleistas. Tad tikimasi, kad tokių pamokų bus ir daugiau.

Valstybingumo šventė

Lietuviais esame mes gimę, lietuviais turime ir būt.

Tą garbę gavome užgimę. Jai ir neturim leis pražūt...

                                                                ( J.Zauerveinas)

Todėl ir mes visi kas metai prisimenam stiprybę savo.

Paliečiam vėliavą. Prisimenam, už ką mūs protėviai kariavo.

Ir viktorinoje žinias kaip ir kasmet pademontruojam

 

Bei pasidžiaugiam, kad laisvi, sava kalba pasididžiuojam.

Pi gimtadienis

Mokytoja matematikos pakvietė į šventę,

Kad skaičiuoti būt smagiau ir saldžiau gyventi.

Žinome todėl visi žodį stebuklingą:

 

Pi-ir saldumais pamokoj pakvimpa.

Spektaklis“Teritorija“

Kartais sunku suprasti save,

Kartais liūdesys spaudžia širdį.

Rodos, nieko nėr šalia.

Nieks neklauso ir negirdi.

Štai tuomet tik menas mūs

Širdį nuraminti gali.

Štai todėl ir į spektaklį

Iškeliaujame, kas galim.

Priesakus tenais svarbius

Tėvo vaikui duotus matėm.

Ir supratom: nėr namų,

Kur konfliktų nesimato.

Bet išspręsti juos gali,

Jei kilni širdis tik būna.

Jei tėvus savus gerbi.

 

Jei kilnumas nepražūna.

TERITORIJA

Patyčių savaitė. Akcija „Vyresni jaunesniems, jaunesnieji- vyresniems“.

 

Nesityčiok iš kitų- ir gyvensi tu laimingai.

Kviečia akcija visus pasijusti ypatingais.

Vyresnieji jaunesniems įdomias žinias dalina.

O sausainiais iškeptais jaunesni mus pavaišina.

Kaip smagu tokia būry mokytis, linksmai kalbėtis.

Tiek gerumo, kad jauti-iš tos laimės nėr kur dėtis.

Apkabint visus draugus norisi kasdien kaip brolius,

 

Ar paguosti, jei sunku, pasidžiaugt, jei tik to noris.

Žemės diena.

Mūsų žemė- mūsų namai.

Saugot juos privalu kas dieną.

Jei ką nors tik ne taip padarai-

Griūva viskas lyg namo sienos.

O tada ir gyventi sunku,

Ir pasaulis patampa nemielas.

Štai todėl žemę saugot svarbu-

 

Kad žydėtų kaip gėlėls žiedas.

atzalynas

Spektaklis „Atžalynas“.

Garbė, pasiaukojimas ir- ta pati draugystė,

Kurios žiedais žmogus dažnai sugeba pražysti,

Jei tik apie kitus dažniau išdrįsta pagalvoti,

O jeigu reikia, netgi garbę gali paaukoti.

Išmokom- meilė artimam suartina mus, žmones.

Supratom: esam ne vieni, tad reikia mums kovoti

Už tiesą, laimę artimų ir už svajonę draugo,

 

Nes ši kova-kilni kova-draugystę ji išsaugo.

Pavasarinės technologijos.

Kai pavasaris ateina- kyla noras puoštis,

Tai dėl to papuošalų reikia pasiruošti

Ir pasigamint kartu pamokoj linksmiausioj.

 

Mokytoja Snaigė mums veda ją geriausiai.

Kūrybinės dirbtuvės „Meškėnų laboratorija“

 

Kodėl jie meškėnai- to niekas nežino.

Tačiau visi žino: jie robotus gamina.

Ir mes pasigaminsim po robotą mažytį

 

Kad renginio metu turėtume dėl ko pasivaržyti.

Kelionė į Lenkiją.

Eina garsas mūsų klasės- reikia mums važiuoti

Aplankyt garsios pilies ir pasisvečiuoti.

Žemėj Prūsijos savos viską apžiūrėti,

Malborke ir Fromborke reikia paviešėti.

Gdansko nepamiršt, nes čia daug pirklių gyveno,

Dirbiniais puikiais tada jie visi prekiavo.

Sopotą dar aplankyt, saule pasidžiaugti,

Vėl į kelią, ir kitų įdomybių laukti.

Prūsijos keliais siaurais lėkt į Vilko guolį.

Pamatyti, kaip žmogus žudė savo brolius...

O tada-namų jau link. Tik linksmai sustoti

Ir rogutėse smagiai skriejant joms kvatoti.

Gera buvo iš tiesų metus palydėti,

Ir kelionėje šitoj viską tyrinėti.

Grįšim jau kiti. Labiau brandesni,užaugę....

 

O dabar visiems sudie -vasara jau laukia!

Ankstesni metai: 2015-2016 m.m. 6 klasė