IRMA4787

Klasės vadovė - Eva Katkienė vyr. matematikos ir vyr. informacinių technologijų mokytoja

Klasės seniūnas - Matas B.

Seniūno pavaduotoja - Maja

Sekretorė - Gustė

IRMA4750

Dalyvavome "Tūkstantmečio vaikai" filmavime.

Dalyvavome TAUTŲ MUGĖJE. Dainavome rusiškai, šokome vokiečių nacionalinį šokį, pristatėme įžymiausias Vokietijos sritis.