Gudručiai

GRUPĖ „GUDRUČIAI“

Penkiamečiai (5 m.) yra linksmi, veiklūs ir iniciatyvūs. Jiems labai patinka planuoti, vadovauti, siekia patys priimti sprendimus. Jiems svarbu turėti „geriausią draugą“, tačiau jis nuolat keičiasi, nes šio amžiaus vaikams dar nesusiformavę geri socialiniai įgūdžiai.

1


2

Siekiame kurti sąlygas, padedančias vaikui tenkinti prigimtinius ir pažintinius poreikius, lengviau prisitaikyti nuolat kintančioje aplinkoje, ugdyti savarankišką, savimi ir savo gebėjimais pasitikintį, aktyvų vaiką, turintį pažinimo motyvaciją.


Šio amžiaus vaikams svarbu ir tai padeda įgyvendinti šie specialistai:
 • Suvokimo ir mąstymo formų ugdymas linksmuose užsiėmimuose: „Kalbos pasaulis“  „Skaičių šalis“, „Kūno kultūra“ ir „Gamtos karalystė“;
 • Valdyti kūną ir lavinti kalbą padeda teatro specialistė;
 • Anglų kalbos mokomės kurdami integruotose dailės ir darbelių pamokėlėse;

3


4

 • Įvairius pojūčius lavina muzikos užsiėmimai;
 • Mokomės dirbti individualiai ir kartu su draugais keramikos užsiėmimuose bei kūrybiniuose projektuose;
 • Šokių ir ritmikos mokytoja ugdo taisyklingą laikyseną ir moko valdyti kūną;

 • Socialinių – emocinių įgūdžių ugdymo programa „Kimochi“ moko pažinti save, saugiai išreikšti jausmus, draugauti;
 • Individualūs vaikų gebėjimai lavinami baleto,  grojimo muzikiniais instrumentais pamokėlėse.
 • Kūrybiškumą, žingeidumą skatina dalyvavimas gimnazijos renginiuose, projektuose, šventėse, edukaciniuose užsiėmimuose, ekskursijose, spektakliuose. 

5

GRUPĖS "GUDRUČIAI" VEIKLA

Dėl informacijos apie priešmokyklinę grupę prašome kreiptis į direktorės pavaduotoją Jolitą Knystautienę, mob.: 8-698-54-812


 • Logopedė dirba su vaikais, kurie turi kalbos problemų;
 • Medicinos darbuotojos nuolat rūpinasi vaikų sveikata ir higienos normų laikymusi;
 • Psichologė, esant poreikiui, padeda tėveliams bei vaikams ir auklėtojoms rūpimais klausimais.